กรรมพันธุ์ Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ศีรษะล้านก่อนวัยเสี่ยงเกิดโรคหัวใจจริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>ผลการศึกษาใหม่โดยสมาคมโรคหัวใจยุโรประบุว่า ภาวะศีรษะล้านรูปแบบต่างๆในผู้ชายที่มีผลจากกรรมพันธุ์และภาวะผมหงอกเร็วกว่าวัย เป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคหัวใจในกลุ่มชายอายุต่ำกว่า 40 ปี และมีความเสี่ยงมากกว่าคน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ศีรษะล้านก่อนวัยเสี่ยงเกิดโรคหัวใจจริงหรื

ผลการศึกษาใหม่โดยสมาคมโรคหัวใจยุโรประบุว่า ภาวะศีรษะล้านรูปแบบต่างๆในผู้ชายที่มี...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>การเดินละเมอมีสาเหตุจากอะไร?</p><br><p class='caption-detail'>ประมาณร้อยละ 5 ของคนทั่วโลกเคยมีประสบการณ์เดินละเมออย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตโดยเฉพาะในช่วงวัยเด็ก ส่วนใหญ่เด็กที่มีอาการเดินละเมอจะหายละเมอได้เองเมื่อโตขึ้น อาการเดินละเมอของบางคนอาจหนักถึงขั้นลุกขึ้...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

การเดินละเมอมีสาเหตุจากอะไร?

ประมาณร้อยละ 5 ของคนทั่วโลกเคยมีประสบการณ์เดินละเมออย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตโดย...