<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไม? คลื่นถึงซัดเข้าหาฝั่งเสมอ</p><br><p class='caption-detail'>คลื่นที่เราเห็นในทะเลนั้นเกิดขึ้นโดยกระแสลมแรงเสียดทานระหว่างน้ำและอากาศจะดันผิวหน้าของมวลน้ำให้เกิดเป็นคลื่นขึ้นมา เนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างน้ำและอากาศมีค่าน้อยมาก ลมที่สร้างคลื่นได้จึงต้องเป็นลมแร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไม? คลื่นถึงซัดเข้าหาฝั่งเสมอ

คลื่นที่เราเห็นในทะเลนั้นเกิดขึ้นโดยกระแสลมแรงเสียดทานระหว่างน้ำและอากาศจะดันผิว...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>น้ำมันหล่อลื่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานลม</p><br><p class='caption-detail'>เป็นที่ทราบกันดีว่า “กระแสลม” เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ “กังหันลม” ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่ามีการใช้น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งผลิตมาจากปิโตรเลียม ควบคู่กันไประหว่...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

น้ำมันหล่อลื่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

เป็นที่ทราบกันดีว่า “กระแสลม” เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ “กังหัน...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>ล้ำได้อีก! อุโมงค์ลมสุดทันสมัยปูทางพัฒนาโดรน</p><br><p class='caption-detail'>แม้จะพัฒนาการไปไกล แต่ความสามารถในการบินยังไม่ดีเยี่ยม ลมแรงๆ พัดโดรนให้เสียสมดุลออกนอกเส้นทางหรือร่วงลงมาได้ คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกามองว่าการพัฒนาโดรนยุคอนาคตจะต้องมุ่ง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

ล้ำได้อีก! อุโมงค์ลมสุดทันสมัยปูทางพัฒนาโ

แม้จะพัฒนาการไปไกล แต่ความสามารถในการบินยังไม่ดีเยี่ยม ลมแรงๆ พัดโดรนให้เสียสมดุ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>ท่องทั่วฟ้าด้วยบอลลูนพลังงานแสงอาทิตย์</p><br><p class='caption-detail'>ศิลปินชาวอาร์เจนตินาชื่อว่า โทมาซ ซาราเซโน ได้ออกแบบทำบอลลูนยักษ์ “แอโรซีน” (Aerocene) เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราลอยอยู่บนท้องฟ้าได้โดยไม่ต้องอาศัยการเผาไหม้จากเชื้อเพลิง บอลลูนนี้สร้างขึ้นจากแผ่นฟอยล์บาง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

ท่องทั่วฟ้าด้วยบอลลูนพลังงานแสงอาทิตย์

ศิลปินชาวอาร์เจนตินาชื่อว่า โทมาซ ซาราเซโน ได้ออกแบบทำบอลลูนยักษ์ “แอโรซีน” (Aer...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>ขนนกฮูกสร้างกังหันลมที่หนวกหูน้อยลงได้</p><br><p class='caption-detail'>เหยื่อไม่ได้ยินอะไรเลยก่อนที่นกฮูกจะทิ้งตัวลงตะครุบมัน ปีกของนักล่าที่เงียบงันนี้ถูกลอกเลียนเอาไปทำกังหันลม ต้องขอบคุณรูปแบบปีกที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งไม่พบในนกอื่นๆ นอกจากนกฮูก มันสามารถร่อนบินได้อย่างแท...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

ขนนกฮูกสร้างกังหันลมที่หนวกหูน้อยลงได้

เหยื่อไม่ได้ยินอะไรเลยก่อนที่นกฮูกจะทิ้งตัวลงตะครุบมัน ปีกของนักล่าที่เงียบงันนี...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>เราควบคุมทิศทางบอลลูนได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>การลอยตัวของบอลลูนอากาศร้อนควบคุมโดยเตาแก๊สที่จะทำให้อากาศข้างในบอลลูนร้อน อากาศร้อนเบากว่าอากาศเย็นข้างนอก ทำให้เกิดแรงลอยตัวยกบอลลูนขึ้น บอลลูนขนาดปกติบรรทุก 4 คน จะใช้อากาศร้อน 100 องศาเซลเซียส ปริ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

เราควบคุมทิศทางบอลลูนได้อย่างไร?

การลอยตัวของบอลลูนอากาศร้อนควบคุมโดยเตาแก๊สที่จะทำให้อากาศข้างในบอลลูนร้อน อากาศ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>จะเกิดอะไรขึ้น…หากสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง</p><br><p class='caption-detail'>กระแสลมและกระแสน้ำมีบทบาทสำคัญในภูมิอากาศโลก โดยเฉพาะในเขตอบอุ่นของทวีปยุโรป หากกระแสลมของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ ภูมิอากาศโลก ระบบนิเวศตามธรรมชาติ ที่เป็นอยู่ก็จะเปลี่ยนไปเลย พ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

จะเกิดอะไรขึ้น…หากสภาพอากาศของโลกเป

กระแสลมและกระแสน้ำมีบทบาทสำคัญในภูมิอากาศโลก โดยเฉพาะในเขตอบอุ่นของทวีปยุโรป หาก...