<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>เทคนิคใหม่! สร้างผิวหนังเทียม มีขนและเหงื่อเหมือนของจริง</p><br><p class='caption-detail'>คณะนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยไรเค็น (RIKEN) และมหาวิทยาลัยโตเกียวของประเทศญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในการสร้างผิวหนังเทียมเป็นเนื้อเยื่อผิวสามชั้นที่เหมือนผิวหนังจริงทุกประการ แม้กระทั่งปุ่มรากขนกับต่อม...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

เทคนิคใหม่! สร้างผิวหนังเทียม มีขนและเหงื

คณะนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยไรเค็น (RIKEN) และมหาวิทยาลัยโตเกียวของประเทศญี่ปุ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>HOME LABORATORY</p><br><p class='caption-title'>สร้างของไหลแบบนอนนิวตัน</p><br><p class='caption-detail'>มาสนุกกับการทดลองง่ายๆ ที่สามารถทำได้ที่บ้านของคุณ ด้วยการสร้างของไหลที่ท้าทายกฎนิวตัน! สิ่งที่คุณต้องมี – ชาม 1 ใบ – ช้อนสำหรับคน – แป้งมันฝรั่งหรือแป้งมัน 100 กรัม – น้ำ 100 มิลลิลิตร – สีผสมอาหาร ว...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

HOME LABORATORY


HOME LABORATORY

สร้างของไหลแบบนอนนิวตัน

มาสนุกกับการทดลองง่ายๆ ที่สามารถทำได้ที่บ้านของคุณ ด้วยการสร้างของไหลที่ท้าทายกฎ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>HOME LABORATORY</p><br><p class='caption-title'>สร้างโคมไฟลาวาของตัวเอง</p><br><p class='caption-detail'> มาเรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ ผ่านการประดิษฐ์โคมไฟลาวา โดยใช้อุปกรณ์ในบ้านของคุณ สิ่งที่คุณต้องมี – น้ำมันพืช 1 ลิตร เช่น น้ำมันเรพซีด – น้ำก๊อก 0.5 ลิตร – สีผสมอาหารตามชอบ – ยาแอสไพรินแบบเม็ด...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

HOME LABORATORY


HOME LABORATORY

สร้างโคมไฟลาวาของตัวเอง

 มาเรียนรู้หลักการวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ ผ่านการประดิษฐ์โคมไฟลาวา โดยใช้อุปกรณ์ในบ้...