<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>จริงหรือไม่? กังหันลมทำให้คนป่วยมากขึ้น</p><br><p class='caption-detail'>มีสารคดีอันหนึ่งที่รายงานถึงชาวบ้านที่คิดว่าตัวเองล้มป่วยเพราะมีกังหันลมตั้งใกล้บ้าน กังหันลมส่งผลร้ายต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ด้วยหรือ? เพราะอะไร ? เมื่อกังหันลมสูง 60 เมตร ปั่นตามแรงลมด้วยความเร็ว 150 ก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

จริงหรือไม่? กังหันลมทำให้คนป่วยมากขึ้น

มีสารคดีอันหนึ่งที่รายงานถึงชาวบ้านที่คิดว่าตัวเองล้มป่วยเพราะมีกังหันลมตั้งใกล้...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พฤติกรรมการนอนของคนยุคปัจจุบันคล้ายกับคนโบราณจริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>มีผลสำรวจออกมาว่าในสหรัฐอเมริกา มีคนเกือบ 40 ล้านคนที่มีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรัง แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนมีพฤติกรรมเช่นนั้น ล่าสุดมีการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ให้เห็นว่าคนที่นอนไม่หลับในตอน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พฤติกรรมการนอนของคนยุคปัจจุบันคล้ายกับคนโ

มีผลสำรวจออกมาว่าในสหรัฐอเมริกา มีคนเกือบ 40 ล้านคนที่มีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรัง ...