<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>การหักข้อนิ้วมือบ่อยๆ เสี่ยงเป็นโรคข้อกระดูกอักเสบจริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>หลายคนมักชอบหักข้อนิ้วมือเล่นโดยไม่รู้ตัว บางคนก็อ้างว่าเพราะมันสามารถช่วยแก้อาการปวดเมื่อยนิ้วมือได้ บ้างก็ทำจนติดเป็นนิสัย และกลายเป็นพฤติกรรมที่ต้องทำบ่อยๆ ทุกวันจนเคยชิน แล้วการหักข้อนิ้วมือบ่อยๆ ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

การหักข้อนิ้วมือบ่อยๆ เสี่ยงเป็นโรคข้อกระ

หลายคนมักชอบหักข้อนิ้วมือเล่นโดยไม่รู้ตัว บางคนก็อ้างว่าเพราะมันสามารถช่วยแก้อาก...