<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ขยะมูลฝอยคืออะไร?</p><br><p class='caption-detail'>หากจะพูดถึงคำว่า ขยะมูลฝอย เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักกันดีว่ามันหมายถึงของเสีย สิ่งปฏิกูล สิ่งที่เป็นปัญหาที่ควรนำไปกำจัดทิ้ง ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยนี้ไม่ไ้ด้เป็นแค่หน้าที่ของคนกวาดถนน คนเก็บขยะ คนรดน้ำต้น...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ขยะมูลฝอยคืออะไร?

หากจะพูดถึงคำว่า ขยะมูลฝอย เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักกันดีว่ามันหมายถึงของเสีย สิ่งปฏ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>โดมเกลือคืออะไร?</p><br><p class='caption-detail'>โดมเกลือนั้นจะว่าไปก็เกือบจะเหมือนบอลลูนเกลือขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวจากใต้ดินขึ้นสู่ผิวโลก ใต้ผิวโลกลงไปมีชั้นเกลือที่เกิดจากการระเหยของน้ำเค็มที่ถูกขังอยู่ในแอ่งใต้ดิน ชื่อทางวิชาการของหินตะกอนประเภทนี...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

โดมเกลือคืออะไร?

โดมเกลือนั้นจะว่าไปก็เกือบจะเหมือนบอลลูนเกลือขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวจากใต้ดินขึ้นส...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>Did You Know? เม็ดพลาสติกขนาดเล็กอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำได้</p><br><p class='caption-detail'>คุณรู้หรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายต่างๆ เช่น สบู่เหลวอาบน้ำ โฟมล้างหน้า ยาสีฟัน หรือเครื่องสำอางที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำด้วยนะ ส่วนผสมที่ว่านี้ก็คือ เม็ดพลาสต...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

Did You Know? เม็ดพลาสติกขนาดเล็กอาจเป็นอ

คุณรู้หรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายต่างๆ เช่น สบู่เหลวอาบน้ำ โฟมล้างหน้า...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ไอเดียเจ๋ง! ถาดหิ้วกระป๋องเบียร์ที่กินและย่อยสลายได้</p><br><p class='caption-detail'>โรงงานผลิตเบียร์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาได้คิดบรรจุภัณฑ์แปลกใหม่ที่จะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร เนื่องจากมีรายงานจากการประชุมเศรษฐกิจประจำปีระบุว่าหากเรายังมีอัตราการทิ้งขยะ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ไอเดียเจ๋ง! ถาดหิ้วกระป๋องเบียร์ที่กินและ

โรงงานผลิตเบียร์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาได้คิดบรรจุภัณฑ์แป...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>เผาขยะให้วอดที่ 10,000 องศาเซลเซียส</p><br><p class='caption-detail'>ที่ทิ้งขยะในสหรัฐอเมริกาทางตะวันตกได้รับขยะสัปดาห์ละ 35,000 ตัน จากเมืองซีแอตเทิลและพอร์ตแลนด์ ขยะบางส่วนถูกเผาเป็นจุณแล้วส่งไปยังโรงงานพิเศษ ขยะจากครัวเรือนถูกเผาด้วยความร้อนราว 800 องศาเซลเซียสในเตา...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

เผาขยะให้วอดที่ 10,000 องศาเซลเซียส

ที่ทิ้งขยะในสหรัฐอเมริกาทางตะวันตกได้รับขยะสัปดาห์ละ 35,000 ตัน จากเมืองซีแอตเทิ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เซลล์เม็ดเลือดแดงในขยะฟอสซิล</p><br><p class='caption-detail'>ฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่มักจะมีแต่ส่วนของโครงร่างที่แข็งๆ เนื้อเยื่ออ่อนนุ่มอย่างกล้ามเนื้อหรืออวัยวะส่วนใหญ่จะเน่าสลาย ไม่ถูกแปรสภาพเป็นฟอสซิล การค้นพบฟอสซิลเนื้อเยื่ออ่อนนุ่มจึงมีให้เห็นน้อยมาก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เซลล์เม็ดเลือดแดงในขยะฟอสซิล

ฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์ส่วนใหญ่มักจะมีแต่ส่วนของโครงร่างที่แข็งๆ เนื้อเยื่ออ่อนนุ่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>จากขวดพลาสติกกลายเป็นเสื้อผ้าได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>ขวดพลาสติกใช้แล้วนั้นมีการรีไซเคิลขนานใหญ่อยู่แล้ว แต่จำนวนมากก็ยังถูกนำไปฝังกลบ ในปี 2012 สหรัฐอเมริกาผลิตขยะพลาสติก 32 ล้านตัน ในจำนวนนี้มีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นที่ถูกรีไซเคิล ขวดพลาสติกส่วนใหญ่ประก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

จากขวดพลาสติกกลายเป็นเสื้อผ้าได้อย่างไร?

ขวดพลาสติกใช้แล้วนั้นมีการรีไซเคิลขนานใหญ่อยู่แล้ว แต่จำนวนมากก็ยังถูกนำไปฝังกลบ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>ฟางคือน้ำมันใหม่</p><br><p class='caption-detail'>ทุกวันนี้ เราใช้พื้นที่มหาศาลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเอทานอล เชื้อเพลิงนี้เติบโตอย่างรวดเร็วในระยะหลัง ในปี 2013 มีการผลิตน้ำมันเอทานอลชีวภาพถึง 89,000 ล้านลิตร น้ำมันเอทานอลชีวภาพส่วนใหญ่นั้นผลิตจาก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

ฟางคือน้ำมันใหม่

ทุกวันนี้ เราใช้พื้นที่มหาศาลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเอทานอล เชื้อเพลิงนี้เติบโ...