ขั้วแม่เหล็กโลก Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>Did You Know? ภาวะโลกร้อนทำให้โลกหมุนเซสวนทาง</p><br><p class='caption-detail'>การละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลก ทำให้การกระจายตัวของมวลน้ำเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แกนหมุนของโลก เมื่อเทียบกับระนาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์เซไปในทางตรงกันข้ามจากเดิม นักวิทยาศาสตร์รู้ดีว่าแกนหมุนของโลกเลื่อนออกจา...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

Did You Know? ภาวะโลกร้อนทำให้โลกหมุนเซสว

การละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลก ทำให้การกระจายตัวของมวลน้ำเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แกนหม...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ขั้วแม่เหล็กโลกกลับขั้วได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>โดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 20 ล้านปีที่ผ่านมา สนามแม่เหล็กโลกมีการกลับขั้วทุกๆ 300,000 ปี การกลับขั้วของสนามแม่เหล็กโลกครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 780,000 ปีที่แล้ว  นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจนักว่าสนามแม่เหล็...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ขั้วแม่เหล็กโลกกลับขั้วได้อย่างไร?

โดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 20 ล้านปีที่ผ่านมา สนามแม่เหล็กโลกมีการกลับขั้วทุกๆ 300,00...