ขั้วไฟฟ้า Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>คุยโทรศัพท์โดยไม่ต้องเปล่งเสียง!</p><br><p class='caption-detail'>การสั่งงานด้วยเสียงทำให้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นธรรมชาติมากขึ้น แต่เทคโนโลยีที่ใช้ยังคงมีขีดจำกัดอยู่พอสมควร ระบบจดจำรูปแบบของเสียงมักจะทำงานไม่ได้ผลในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกว...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

คุยโทรศัพท์โดยไม่ต้องเปล่งเสียง!

การสั่งงานด้วยเสียงทำให้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นธรรมชาติ...