<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ตัวอ่อนในครรภ์เจริญเติบโต ทั้งๆ ที่กลับหัวอยู่ได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>โดยปกติ ถ้าเราอยู่ในท่ากลับหัวนานๆ เลือดจำนวนมากจะกรูไปคั่งอยู่ที่สมองและอาจทำให้เป็นอันตรายได้ เหตุใดเรื่องเช่นนี้จึงไม่เกิดขึ้นกับตัวอ่อน? ตัวอ่อนไม่ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงมากมายนักตอนที่อยู่ในค...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ตัวอ่อนในครรภ์เจริญเติบโต ทั้งๆ ที่กลับหั

โดยปกติ ถ้าเราอยู่ในท่ากลับหัวนานๆ เลือดจำนวนมากจะกรูไปคั่งอยู่ที่สมองและอาจทำให...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>การเคลือบผิวทารกผ่าคลอดด้วยแบคทีเรียจากช่องคลอดมีผลดีจริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>มีรายงานที่ตีพิมพ์ลงในวารสารระหว่างประเทศแห่งสูตินรีแพทย์และนรีเวชวิทยา ระบุว่า สูตินรีแพทย์ชาวเดนมาร์กมากกว่า 90% ระบุว่าพวกเขาได้รับการขอให้ทำการเคลือบผิวทารกด้วยของเหลวจากช่องคลอด วิธีการก็คือ นำขอ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

การเคลือบผิวทารกผ่าคลอดด้วยแบคทีเรียจากช่

มีรายงานที่ตีพิมพ์ลงในวารสารระหว่างประเทศแห่งสูตินรีแพทย์และนรีเวชวิทยา ระบุว่า ...