<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>จริงหรือไม่? กังหันลมทำให้คนป่วยมากขึ้น</p><br><p class='caption-detail'>มีสารคดีอันหนึ่งที่รายงานถึงชาวบ้านที่คิดว่าตัวเองล้มป่วยเพราะมีกังหันลมตั้งใกล้บ้าน กังหันลมส่งผลร้ายต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ด้วยหรือ? เพราะอะไร ? เมื่อกังหันลมสูง 60 เมตร ปั่นตามแรงลมด้วยความเร็ว 150 ก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

จริงหรือไม่? กังหันลมทำให้คนป่วยมากขึ้น

มีสารคดีอันหนึ่งที่รายงานถึงชาวบ้านที่คิดว่าตัวเองล้มป่วยเพราะมีกังหันลมตั้งใกล้...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เสียงเพลงทำให้แก้วแตกได้จริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>เสียงสูงๆ เสียงดังๆ หรือแม้กระทั่งการร้องเพลงด้วยเสียงสูงๆ เป็นเวลานานสามารถทำให้แก้วแตกได้ เป็นเรื่องจริง เนื่องจากเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติซึ่งเรียกว่าการเกิด “กำทอน (Resonance)” ของเสียง คือเกิดการแทร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เสียงเพลงทำให้แก้วแตกได้จริงหรือ?

เสียงสูงๆ เสียงดังๆ หรือแม้กระทั่งการร้องเพลงด้วยเสียงสูงๆ เป็นเวลานานสามารถทำให...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>Did You Know? จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีคือเครื่องทำความร้อน</p><br><p class='caption-detail'>จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีอาจเป็นตัวการทำให้บรรยากาศชั้นบนของดาวพฤหัสบดีมีความร้อนที่สูงเป็นพิเศษ โดยปกติแล้วอุณหภูมิของชั้นบรรยากาศบนดาวเคราะห์จะลดลงตามระดับความสูงจากพื้นดิน แต่บรรยากาศชั้นบนๆ ของดาวพฤ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

Did You Know? จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีคือเ

จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีอาจเป็นตัวการทำให้บรรยากาศชั้นบนของดาวพฤหัสบดีมีความร้อนท...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>เสียงที่แฝงอยู่ในใบไม้</p><br><p class='caption-detail'>วิธีสืบสวนใหม่ล่าสุดทำให้การฆ่าคนแล้วหลบหนีลอยนวลแทบจะเป็นไปไม่ได้ วิธีหนึ่งคือการใช้ไมโครโฟนภาพที่บอกได้ว่าคู่สนทนาในวิดีโอพูดอะไรกันบ้าง คลื่นเสียงทำให้ทุกสิ่งเคลื่อนไหว จึงทิ้งร่องรอยไว้ในใบไม้ซึ่ง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

เสียงที่แฝงอยู่ในใบไม้

วิธีสืบสวนใหม่ล่าสุดทำให้การฆ่าคนแล้วหลบหนีลอยนวลแทบจะเป็นไปไม่ได้ วิธีหนึ่งคือก...