<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ผลิตเซรุ่มแก้พิษงูกันอย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>พิษงูมีสารประกอบหลายชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของงู พิษงูแต่ละชนิดจึงออกฤทธิ์แตกต่างกัน บางชนิดออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ทำให้เหยื่อเป็นอัมพาต หรือชักหมดสติ บ้างก็เป็นพิษต่อระบบเลือด เข้าไปทำลายเม็ดเลือดแดง เป็น...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ผลิตเซรุ่มแก้พิษงูกันอย่างไร?

พิษงูมีสารประกอบหลายชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของงู พิษงูแต่ละชนิดจึงออกฤทธิ์แตกต่างกัน...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>งูปีนต้นไม้ได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>งูเลื้อยไปบนพื้นด้วยการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อตามยาวที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นจังหวะ อันจะทำให้เกิดแรงผลักให้ตัวงูเคลื่อนที่ไปข้างหน้า แผ่นเกล็ดใต้ท้องของงูจะเป็นแผ่นที่ยาวและกว้างกว่าเกล็ดส่วนอื่นๆ เ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

งูปีนต้นไม้ได้อย่างไร?

งูเลื้อยไปบนพื้นด้วยการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อตามยาวที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นจั...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ดวงตาเผยหมดเปลือก…ตัวไหนเหยื่อตัวไหนนักล่า</p><br><p class='caption-detail'>คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กเลย์ของสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยเดอรัมของสหราชอาณาจักรพบว่ารูปร่างของรูม่านตาใช้เป็นลักษณะจำแนกสัตว์กินเนื้อและกินพืชได้ พวกเขาได้รวบรวมภาพถ่ายดวงตาข...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ดวงตาเผยหมดเปลือก…ตัวไหนเหยื่อตัวไห

คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กเลย์ของสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยา...