<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>7 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความฝันในทางจิตวิทยา </p><br><p class='caption-detail'>ไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝัน ความฝันเกิดจากอะไร ทำไมคนเราถึงฝัน เราฝันกันทุกวันแต่จำไม่ได้จริงหรือ เชื่อว่าทุกคนเคยนอนหลับแล้วฝัน หลายคนอยากรู้ว่าเรื่องที่เราฝันเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่า หรือจริงๆ แ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

7 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความฝันในทางจิตวิทย

ไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝัน ความฝันเกิดจากอะไร ทำไมคนเราถึงฝัน เราฝันกันทุกวันแ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พฤติกรรมลอกเลียนแบบการหาวเกิดจากอะไร?</p><br><p class='caption-detail'>การหาว เป็นพฤติกรรมที่มนุษย์มักจะทำต่อกันจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ได้ศึกษาพบว่า พฤติกรรมตอบสนองนี้เกิดขึ้นจากสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็น...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พฤติกรรมลอกเลียนแบบการหาวเกิดจากอะไร?

การหาว เป็นพฤติกรรมที่มนุษย์มักจะทำต่อกันจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งทีม...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมบางคนถึงไม่กล้าสบตาเวลาสนทนากัน?</p><br><p class='caption-detail'>เคยสงสัยไหมว่า เวลาที่เราพูดคุยกับบางคน ทำไมเขาถึงไม่กล้าสบตาเราตรงๆ แต่กลับเลือกที่จะมองไปทางอื่น มีงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการทดสอบกับอาสาสมัครจำนวน 26 คน โด...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมบางคนถึงไม่กล้าสบตาเวลาสนทนากัน?

เคยสงสัยไหมว่า เวลาที่เราพูดคุยกับบางคน ทำไมเขาถึงไม่กล้าสบตาเราตรงๆ แต่กลับเลือ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>เคยสงสัยกันมั้ยว่าทำไมการบีบแอร์บับเบิลถึงทำให้เรารู้สึกดี?</p><br><p class='caption-detail'>ทำไมหลายๆ คนถึงชอบบีบแอร์บับเบิล แม้จะยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ว่านี้ แต่ก็เคยมีงานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน แคทลีน เอ็ม. ดิลอน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยเว...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

เคยสงสัยกันมั้ยว่าทำไมการบีบแอร์บับเบิลถึ

ทำไมหลายๆ คนถึงชอบบีบแอร์บับเบิล แม้จะยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อสงสัย...