<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำสมาธิแบบปล่อยจิตกระตุ้นสมองได้ดีกว่าทำสมาธิแบบกำหนดจิต?</p><br><p class='caption-detail'>นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออสโลได้สแกนสมองขณะที่กลุ่มตัวอย่างทำสมาธิ กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกเข้ามาในการศึกษานี้ทั้ง 14 คน เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำสมาธิ การทำสมาธิของกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็นสองแบบ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำสมาธิแบบปล่อยจิตกระตุ้นสมองได้ดีกว่าทำส

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออสโลได้สแกนสมองขณะที่กลุ่มตัวอย่างทำสมาธิ กลุ่มตัวอ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>การงีบระหว่างวัน ช่วยให้สมองทำงานได้ดีจริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>เราคงเคยได้ยินกันมาตลอดว่าการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องนอนให้ได้ 6-8 ชั่วโมง จึงจะทำให้ร่างกายและจิตใจทำงานได้ดี แต่สำหรับบางคนที่ต้องทำงานดึก นอนไม่เป็นเวลา หรือไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ทำให้...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

การงีบระหว่างวัน ช่วยให้สมองทำงานได้ดีจริ

เราคงเคยได้ยินกันมาตลอดว่าการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องนอนให้ได้ 6-8 ชั่วโม...