<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>มนุษย์เริ่มสวมชุดชั้นในตั้งแต่เมื่อไร?</p><br><p class='caption-detail'>ชุดชั้นในชิ้นแรกของโลกคือ ผ้าเตี่ยว ซึ่งมีการใช้สืบต่อกันมาหลายพันปีแล้ว แม้จะไม่มีใครรู้แน่ว่าใครคือคนแรกที่คิดเอาผ้ามาพันรอบสะโพก แต่ที่แน่ๆ ผ้าเตี่ยวทำหน้าที่เป็นอาภรณ์ทั้งชั้นนอกและชั้นในสำหรับมนุ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

มนุษย์เริ่มสวมชุดชั้นในตั้งแต่เมื่อไร?

ชุดชั้นในชิ้นแรกของโลกคือ ผ้าเตี่ยว ซึ่งมีการใช้สืบต่อกันมาหลายพันปีแล้ว แม้จะไม...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>น้ำผึ้งไม้มีวันหมดอายุจริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>น้ำผึ้งเป็นสารธรรมชาติมหัศจรรย์ หากเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดฝาสนิท น้ำผึ้งก็สามารถคงสภาพอยู่ได้โดยไม่เน่าไม่เสียตราบนานเท่านาน สาเหตุที่น้ำผึ้งมีอายุอัน (เกือบ)ไร้ขีดจำกัดนั้นเป็นเพราะน้ำผึ้งมีความเข้มข้นข...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

น้ำผึ้งไม้มีวันหมดอายุจริงหรือ?

น้ำผึ้งเป็นสารธรรมชาติมหัศจรรย์ หากเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดฝาสนิท น้ำผึ้งก็สามารถคงส...