<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมดวงตาสัตว์ถึงส่องแสงในที่มืด</p><br><p class='caption-detail'>ถ้าหากคุณถ่ายรูปแมวหรือเอาไฟฉายส่องไปในป่าตอนกลางคืน ก็จะเห็นดวงตาของสัตว์ลุกวาวน่าขนพองสยองเกล้า อะไรทำให้ดวงตาของสัตว์ส่องแสงสว่างแบบนั้น แสงที่ส่องสว่างออกมาจากตาของสัตว์เป็นแสงสะท้อนเนื่องจากในลูก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมดวงตาสัตว์ถึงส่องแสงในที่มืด

ถ้าหากคุณถ่ายรูปแมวหรือเอาไฟฉายส่องไปในป่าตอนกลางคืน ก็จะเห็นดวงตาของสัตว์ลุกวาว...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ดวงตาเผยหมดเปลือก…ตัวไหนเหยื่อตัวไหนนักล่า</p><br><p class='caption-detail'>คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กเลย์ของสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัยเดอรัมของสหราชอาณาจักรพบว่ารูปร่างของรูม่านตาใช้เป็นลักษณะจำแนกสัตว์กินเนื้อและกินพืชได้ พวกเขาได้รวบรวมภาพถ่ายดวงตาข...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ดวงตาเผยหมดเปลือก…ตัวไหนเหยื่อตัวไห

คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กเลย์ของสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยา...