ดาวเคราะห์ Archives - Page 2 of 2 - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ด้านไกลของดวงจันทร์แตกต่างจากด้านใกล้หรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>การที่ดวงจันทร์มีคาบการหมุนรอบตัวเองเท่ากับคาบการโคจรรอบโลกเท่ากัน ทำให้มันหันด้านหนึ่งเข้าหาโลกตลอดเวลา ซึ่งเรียกว่า “ด้านใกล้” กับด้านที่หันหน้าออกจากโลก ซึ่งเรียกว่า “ด้านไกล” ดวงจันทร์ด้านใกล้มีพื...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ด้านไกลของดวงจันทร์แตกต่างจากด้านใกล้หรือ

การที่ดวงจันทร์มีคาบการหมุนรอบตัวเองเท่ากับคาบการโคจรรอบโลกเท่ากัน ทำให้มันหันด้...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ดาวเคราะห์สามารถมีวงโคจรร่วมกันได้ไหม?</p><br><p class='caption-detail'>ในแถบดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสและในแถบไคเปอร์ที่ชายขอบของระบบสุริยะ วัตถุอวกาศหลายชิ้นมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ร่วมกัน โดยวัตถุเหล่านี้เป็นวัตถุอวกาศขนาดเล็ก ไม่จัดว่าเป็นดาวเคราะห์...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ดาวเคราะห์สามารถมีวงโคจรร่วมกันได้ไหม?

ในแถบดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสและในแถบไคเปอร์ที่ชายขอบของ...