<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>Did You Know? เสื้อผ้าของเอิตซี ถักมาจากหนังสัตว์ 5 ชนิด</p><br><p class='caption-detail'>การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์เผยว่า มนุษย์น้ำแข็งเอิตซี (Ötzi) มีเครื่องแต่งกายหนังสัตว์ที่ถักจากหนังสัตว์หลายชนิด บ่งชี้ได้ว่าเขาน่าจะเป็นนักปศุสัตว์ที่นิยมการล่าสัตว์ป่า ผลการศึกษาโดยคณะนักวิ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

Did You Know? เสื้อผ้าของเอิตซี ถักมาจากห

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์เผยว่า มนุษย์น้ำแข็งเอิตซี (Ötzi) มีเครื่องแ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ผู้หญิงที่มีโรคทางพันธุกรรมสามารถมีลูกสุขภาพดีได้จริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>ตอนนี้ผู้หญิงทุกคนที่มีโรคทางพันธุกรรมสามารถมีลูกสุขภาพดีได้แล้ว วิธีใหม่ช่วยกำจัดยีนบกพร่องจากไมโทคอนเดรียของเซลล์ไข่ เปลี่ยนเป็นยีนสุขภาพดีจากผู้บริจาค เด็กจะเกิดมาไร้โรค แต่จะได้รับสารพันธุกรรมจากพ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ผู้หญิงที่มีโรคทางพันธุกรรมสามารถมีลูกสุข

ตอนนี้ผู้หญิงทุกคนที่มีโรคทางพันธุกรรมสามารถมีลูกสุขภาพดีได้แล้ว วิธีใหม่ช่วยกำจ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ตะลึง! กบสายพันธ์ุใหม่จมูกเหมือนหมู</p><br><p class='caption-detail'>นักวิทยาศาสตร์ พบกบสีม่วงสายพันธ์ุใหม่ จมูกเหมือนหมู อาศัยอยู่ใต้ดิน ที่บริเวณเทือกเขาฆาฏตะวันตก ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นกบที่พบได้ยากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อกบสายพันธ์ใหม่นี้ว่า Nas...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ตะลึง! กบสายพันธ์ุใหม่จมูกเหมือนหมู

นักวิทยาศาสตร์ พบกบสีม่วงสายพันธ์ุใหม่ จมูกเหมือนหมู อาศัยอยู่ใต้ดิน ที่บริเวณเท...