<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ผู้หญิงมีครรภ์มีสมองแบบแม่</p><br><p class='caption-detail'>ในระหว่างตั้งครรภ์ สมองของผู้หญิงที่จะเป็นแม่จะเปลี่ยนแปลง ศูนย์กลางสำคัญในสมองหลายส่วนจะหดตัวเพื่อให้สมองทำงานในด้านการเห็นอกเห็นใจและการจำใบหน้าได้ดีขึ้น ในระหว่างตั้งครรภ์และคลอด เชื่อกันว่าแม่มือใ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ผู้หญิงมีครรภ์มีสมองแบบแม่

ในระหว่างตั้งครรภ์ สมองของผู้หญิงที่จะเป็นแม่จะเปลี่ยนแปลง ศูนย์กลางสำคัญในสมองห...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>มากเกินหรือน้อยไป! ประจำเดือนมากี่วันจึงจะเรียกว่าปกติ?</p><br><p class='caption-detail'>เคยสงสัยไหมว่าทำไมจำนวนวันของประจำเดือนที่มาในแต่ละเดือนของแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนอาจมีประจำเดือนมาในวันแรกเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน แต่พอถึงวันที่ประจำเดือนหมดกลับไม่ตรงกัน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? ว่า...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

มากเกินหรือน้อยไป! ประจำเดือนมากี่วันจึงจ

เคยสงสัยไหมว่าทำไมจำนวนวันของประจำเดือนที่มาในแต่ละเดือนของแต่ละคนไม่เท่ากัน บาง...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ตัวอ่อนในครรภ์เจริญเติบโต ทั้งๆ ที่กลับหัวอยู่ได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>โดยปกติ ถ้าเราอยู่ในท่ากลับหัวนานๆ เลือดจำนวนมากจะกรูไปคั่งอยู่ที่สมองและอาจทำให้เป็นอันตรายได้ เหตุใดเรื่องเช่นนี้จึงไม่เกิดขึ้นกับตัวอ่อน? ตัวอ่อนไม่ได้รับผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงมากมายนักตอนที่อยู่ในค...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ตัวอ่อนในครรภ์เจริญเติบโต ทั้งๆ ที่กลับหั

โดยปกติ ถ้าเราอยู่ในท่ากลับหัวนานๆ เลือดจำนวนมากจะกรูไปคั่งอยู่ที่สมองและอาจทำให...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>การเคลือบผิวทารกผ่าคลอดด้วยแบคทีเรียจากช่องคลอดมีผลดีจริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>มีรายงานที่ตีพิมพ์ลงในวารสารระหว่างประเทศแห่งสูตินรีแพทย์และนรีเวชวิทยา ระบุว่า สูตินรีแพทย์ชาวเดนมาร์กมากกว่า 90% ระบุว่าพวกเขาได้รับการขอให้ทำการเคลือบผิวทารกด้วยของเหลวจากช่องคลอด วิธีการก็คือ นำขอ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

การเคลือบผิวทารกผ่าคลอดด้วยแบคทีเรียจากช่

มีรายงานที่ตีพิมพ์ลงในวารสารระหว่างประเทศแห่งสูตินรีแพทย์และนรีเวชวิทยา ระบุว่า ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>การผ่าคลอดอาจทำให้ทารกไม่ได้รับแบคทีเรียที่ดี?</p><br><p class='caption-detail'>ระหว่างตั้งครรภ์ แบคทีเรียของผู้หญิงคนหนึ่งตระเตรียมเธอสู่ความเป็นแม่ การให้นมลูกและวิธีคลอดก็สำคัญมากเช่นกัน แม่:  ตั้งครรภ์  แบคทีเรียในอวัยวะเพศหญิงเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระหว่างตั้งครรภ์ แบคทีเรียปก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

การผ่าคลอดอาจทำให้ทารกไม่ได้รับแบคทีเรียท

ระหว่างตั้งครรภ์ แบคทีเรียของผู้หญิงคนหนึ่งตระเตรียมเธอสู่ความเป็นแม่ การให้นมลู...