ทราย Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ระหว่างทรายกับเถ้าภูเขาไฟ อะไรสร้างปัญหากับเครื่องบินมากกว่ากัน?</p><br><p class='caption-detail'>พายุทรายในทะเลทรายสะฮารา หรือทะเลทรายอื่นๆ สร้างปัญหาให้แก่การจราจรทางอากาศได้ เนื่องจากเม็ดทรายอาจจะเข้าไปสร้างความเสียหายภายในเครื่องยนต์และหน้าต่างเครื่องบิน แต่เถ้าภูเขาไฟนั้นอันตรายมากกว่าทรายมาก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ระหว่างทรายกับเถ้าภูเขาไฟ อะไรสร้างปัญหาก

พายุทรายในทะเลทรายสะฮารา หรือทะเลทรายอื่นๆ สร้างปัญหาให้แก่การจราจรทางอากาศได้ เ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>โดมเกลือคืออะไร?</p><br><p class='caption-detail'>โดมเกลือนั้นจะว่าไปก็เกือบจะเหมือนบอลลูนเกลือขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวจากใต้ดินขึ้นสู่ผิวโลก ใต้ผิวโลกลงไปมีชั้นเกลือที่เกิดจากการระเหยของน้ำเค็มที่ถูกขังอยู่ในแอ่งใต้ดิน ชื่อทางวิชาการของหินตะกอนประเภทนี...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

โดมเกลือคืออะไร?

โดมเกลือนั้นจะว่าไปก็เกือบจะเหมือนบอลลูนเกลือขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวจากใต้ดินขึ้นส...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมพื้นดินริมฝั่งแม่น้ำถึงเกิดดินถล่มบ่อยครั้ง ?</p><br><p class='caption-detail'>แม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเปรียบเสมือนเครื่องไถดินขนาดยักษ์ที่ทำงานตลอดเวลา กระแสน้ำจะกัดเซาะดินฝั่งแม่น้ำไปเรื่อยๆ จนเมื่อถึงจุดหนึ่งพื้นดินก็จะต้านทานน้ำหนักมวลดินไม่ไหว และถล่มลงมา เกิดเป็น “ดินถล่ม” ป...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมพื้นดินริมฝั่งแม่น้ำถึงเกิดดินถล่มบ่อ

แม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเปรียบเสมือนเครื่องไถดินขนาดยักษ์ที่ทำงานตลอดเวลา กระแสน้ำ...