<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ระหว่างทรายกับเถ้าภูเขาไฟ อะไรสร้างปัญหากับเครื่องบินมากกว่ากัน?</p><br><p class='caption-detail'>พายุทรายในทะเลทรายสะฮารา หรือทะเลทรายอื่นๆ สร้างปัญหาให้แก่การจราจรทางอากาศได้ เนื่องจากเม็ดทรายอาจจะเข้าไปสร้างความเสียหายภายในเครื่องยนต์และหน้าต่างเครื่องบิน แต่เถ้าภูเขาไฟนั้นอันตรายมากกว่าทรายมาก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ระหว่างทรายกับเถ้าภูเขาไฟ อะไรสร้างปัญหาก

พายุทรายในทะเลทรายสะฮารา หรือทะเลทรายอื่นๆ สร้างปัญหาให้แก่การจราจรทางอากาศได้ เ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>มดทะเลทรายป้องกันตัวเองจากแสงแดดอย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>มดสีเงินสะฮารา (Cataglyphis bombycina) เป็นหนึ่งในสัตว์โลกทรหดไม่กี่ชนิด ที่สามารถทนความร้อนหฤโหดแห่งทะเลทรายสะฮารา ซึ่งอาจพุ่งสูงถึง 50 องศาเซลเซียส ล่าสุดคณะนักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยลิเบอร์เดอบร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

มดทะเลทรายป้องกันตัวเองจากแสงแดดอย่างไร?

มดสีเงินสะฮารา (Cataglyphis bombycina) เป็นหนึ่งในสัตว์โลกทรหดไม่กี่ชนิด ที่สามา...