<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ไขปริศนาน้ำตกโลหิต!</p><br><p class='caption-detail'>น้ำตกโลหิต (Blood Falls) เกิดขึ้นบริเวณปลายธารน้ำแข็งเทย์เลอร์ (Taylor Glacier) ในหุบเขาอันแห้งแล้งแห่งแอนตาร์กติกาถูกค้นพบครั้งแรกใน ปี ค.ศ. 1911 โดยนักธรณีวิทยาชาวออสเตรเลียชื่อ กริฟฟิธ เทย์เลอร์ (G...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ไขปริศนาน้ำตกโลหิต!

น้ำตกโลหิต (Blood Falls) เกิดขึ้นบริเวณปลายธารน้ำแข็งเทย์เลอร์ (Taylor Glacier) ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เอลนีโญสร้างความหวัง สิ้นสุดภัยแล้งในแคลิฟอร์เนีย</p><br><p class='caption-detail'>ในช่วงเวลาแห่งภัยแล้งอันยาวนานประชาชนและเกษตรกรอเมริกันต้องเผชิญกับวิกฤติขาดแคลนน้ำอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน แม้แต่ทะเลสาบชาสตาซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของอเมริกาก็แห้งขอดจนเกือ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เอลนีโญสร้างความหวัง สิ้นสุดภัยแล้งในแคลิ

ในช่วงเวลาแห่งภัยแล้งอันยาวนานประชาชนและเกษตรกรอเมริกันต้องเผชิญกับวิกฤติขาดแคลน...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมเสียงนํ้าไหล “ซู่‹..ซู่‹…” ทำให้Œเรารู้สึกอยากฉี่?</p><br><p class='caption-detail'>  เมื่อได้ยินคนทำเสียง “ซู่‹..ซู่‹…” หรือเสียงนํ้าไหลจริงๆ หลายคนจะรู้สึกปวดท้องฉี่ เหตุผลข้Œอหนึ่งที่อธิบาย ปรากฏการณ์นี้คือ “การตอบสนองแบบวางเงื่อนไข” (conditioned reflex) กล่‹าวคือในเวลาที่เรากำลัง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมเสียงนํ้าไหล “ซู่‹..ซู่‹…” ทำให

  เมื่อได้ยินคนทำเสียง “ซู่‹..ซู่‹…” หรือเสียงนํ้าไหลจริงๆ หลายคนจะรู้สึกปวดท้อง...