<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>รู้หรือไม่? ภูเขาไฟบนดาวอังคารปะทุนานต่อเนื่อง 2,000 ล้านปี</p><br><p class='caption-detail'>ผลจากการวิเคราะห์ไอโซโทปอุกกาบาตดาวอังคารอย่างละเอียดเผยว่า ดาวอังคารมีภูเขาไฟที่ปะทุพ่นลาวาต่อเนื่องนานถึง 2,000 ล้านปี จึงน่าจะเป็นสถิติการปะทุของภูเขาไฟที่ยาวนานที่สุดในระบบสุริยะ คณะนักธรณีวิทยาได...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

รู้หรือไม่? ภูเขาไฟบนดาวอังคารปะทุนานต่อเ

ผลจากการวิเคราะห์ไอโซโทปอุกกาบาตดาวอังคารอย่างละเอียดเผยว่า ดาวอังคารมีภูเขาไฟที...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พบหินจากยุคก่อกำเนิดแผ่นเปลือกโลกรอบอ่าวฮัดสัน</p><br><p class='caption-detail'>ขณะสำรวจชั้นหินแกรนิตเก่าแก่อายุ 2,700 ล้านปีรอบอ่าวฮัดสัน คณะนักธรณีวิทยา จากมหาวิทยาลัยออตตาวา ค้นพบหินที่มีไอโซโทป นีโอดายเมียม-142 ในสัดส่วนที่สูงกว่าในหินทั่วไป นีโอดายเมียม-142 เกิดจากการสลายตัว...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พบหินจากยุคก่อกำเนิดแผ่นเปลือกโลกรอบอ่าวฮ

ขณะสำรวจชั้นหินแกรนิตเก่าแก่อายุ 2,700 ล้านปีรอบอ่าวฮัดสัน คณะนักธรณีวิทยา จากมห...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>นิวซีแลนด์คือส่วนที่โผล่พ้นน้ำของ “แอตแลนติส” ทวีปใต้น้ำ</p><br><p class='caption-detail'>ทวีปซีแลนเดีย (Zealandia) จมอยู่ใต้ทะเลถึงร้อยละ 93 ของพื้นที่ ส่วนที่โผล่พ้นมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นมามีเพียงภูเขาที่สูงที่สุดในทวีป ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศนิวซีแลนด์ในทุกวันนี้ การสำรวจทางธรณีวิทยาครั้ง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

นิวซีแลนด์คือส่วนที่โผล่พ้นน้ำของ “

ทวีปซีแลนเดีย (Zealandia) จมอยู่ใต้ทะเลถึงร้อยละ 93 ของพื้นที่ ส่วนที่โผล่พ้นมหา...