<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>ทำไมฟิวชั่นถึงเป็นแหล่งพลังงานในอนาคต?</p><br><p class='caption-detail'>ฟิวชั่น (fusion) คืออะไร? ฟิวชั่นใช้หลักการที่มีพลังงานปลดปล่อยออกมาจากการทำให้นิวเคลียสของอะตอมของธาตุเข้ารวมกัน ซึ่งแตกต่างจากกรณีของปฏิกิริยาฟิชชั่นที่ให้พลังงานออกมาจากการทำให้นิวเคลียสของอะตอมของ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

ทำไมฟิวชั่นถึงเป็นแหล่งพลังงานในอนาคต?

ฟิวชั่น (fusion) คืออะไร? ฟิวชั่นใช้หลักการที่มีพลังงานปลดปล่อยออกมาจากการทำให้น...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>Did You Know? เสื้อผ้าของเอิตซี ถักมาจากหนังสัตว์ 5 ชนิด</p><br><p class='caption-detail'>การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์เผยว่า มนุษย์น้ำแข็งเอิตซี (Ötzi) มีเครื่องแต่งกายหนังสัตว์ที่ถักจากหนังสัตว์หลายชนิด บ่งชี้ได้ว่าเขาน่าจะเป็นนักปศุสัตว์ที่นิยมการล่าสัตว์ป่า ผลการศึกษาโดยคณะนักวิ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

Did You Know? เสื้อผ้าของเอิตซี ถักมาจากห

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์เผยว่า มนุษย์น้ำแข็งเอิตซี (Ötzi) มีเครื่องแ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>Top 5 อนุภาคมูลฐานใดหนักที่สุด?</p><br><p class='caption-detail'>อนุภาคมูลฐาน (Fundamental Particle) เป็นหน่วยเล็กที่สุดของอะตอมที่เชื่อว่าแบ่งต่อไปอีกไม่ได้ มีทั้งหมด 16 ชนิด แบ่งออกเป็นเฟอร์มิออน (fermion) หรืออนุภาคสสาร และโบซอน (Boson) หรืออนุภาคนำพาแรง (force ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

Top 5 อนุภาคมูลฐานใดหนักที่สุด?

อนุภาคมูลฐาน (Fundamental Particle) เป็นหน่วยเล็กที่สุดของอะตอมที่เชื่อว่าแบ่งต่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ผู้หญิงที่มีโรคทางพันธุกรรมสามารถมีลูกสุขภาพดีได้จริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>ตอนนี้ผู้หญิงทุกคนที่มีโรคทางพันธุกรรมสามารถมีลูกสุขภาพดีได้แล้ว วิธีใหม่ช่วยกำจัดยีนบกพร่องจากไมโทคอนเดรียของเซลล์ไข่ เปลี่ยนเป็นยีนสุขภาพดีจากผู้บริจาค เด็กจะเกิดมาไร้โรค แต่จะได้รับสารพันธุกรรมจากพ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ผู้หญิงที่มีโรคทางพันธุกรรมสามารถมีลูกสุข

ตอนนี้ผู้หญิงทุกคนที่มีโรคทางพันธุกรรมสามารถมีลูกสุขภาพดีได้แล้ว วิธีใหม่ช่วยกำจ...