น้ำมันดิบ Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>พลาสติกผลิตขึ้นอย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>พลาสติกเกือบทั้งหมดมาจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ทุกครั้งที่เราขุดเจาะน้ำมันดิบ 25 ลิตรขึ้นมาจากใต้ดิน 1 ลิตรจะกลายไปเป็นพลาสติก น้ำมันดิบประกอบด้วยส่วนผสมของสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งคือโมเลกุลที่ประกอบด้วยค...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

พลาสติกผลิตขึ้นอย่างไร?

พลาสติกเกือบทั้งหมดมาจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ทุกครั้งที่เราขุดเจาะน้ำมันดิบ 25...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>แหล่งน้ำมันสำรองทั่วโลกมีที่ไหนบ้าง?</p><br><p class='caption-detail'>แหล่งน้ำมันปิโตรเลียมไม่ได้กระจายตัวเท่าเทียมกันทั่วทั้งโลก เนื่องจากสภาพและลักษณะทางธรณีวิทยาที่เอื้อให้เกิดน้ำมันมีเพียงบางจุดเท่านั้น น้ำมันเกิดจากการทับถมของมวลชีวภาพที่ถูกฝังใต้เปลือกโลกในสภาพที่...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

แหล่งน้ำมันสำรองทั่วโลกมีที่ไหนบ้าง?

แหล่งน้ำมันปิโตรเลียมไม่ได้กระจายตัวเท่าเทียมกันทั่วทั้งโลก เนื่องจากสภาพและลักษ...