น้ำ Archives - Page 2 of 2 - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไม? คลื่นถึงซัดเข้าหาฝั่งเสมอ</p><br><p class='caption-detail'>คลื่นที่เราเห็นในทะเลนั้นเกิดขึ้นโดยกระแสลมแรงเสียดทานระหว่างน้ำและอากาศจะดันผิวหน้าของมวลน้ำให้เกิดเป็นคลื่นขึ้นมา เนื่องจากแรงเสียดทานระหว่างน้ำและอากาศมีค่าน้อยมาก ลมที่สร้างคลื่นได้จึงต้องเป็นลมแร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไม? คลื่นถึงซัดเข้าหาฝั่งเสมอ

คลื่นที่เราเห็นในทะเลนั้นเกิดขึ้นโดยกระแสลมแรงเสียดทานระหว่างน้ำและอากาศจะดันผิว...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>Did You Know? ภาวะโลกร้อนทำให้โลกหมุนเซสวนทาง</p><br><p class='caption-detail'>การละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลก ทำให้การกระจายตัวของมวลน้ำเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แกนหมุนของโลก เมื่อเทียบกับระนาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์เซไปในทางตรงกันข้ามจากเดิม นักวิทยาศาสตร์รู้ดีว่าแกนหมุนของโลกเลื่อนออกจา...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

Did You Know? ภาวะโลกร้อนทำให้โลกหมุนเซสว

การละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลก ทำให้การกระจายตัวของมวลน้ำเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แกนหม...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เอลนีโญสร้างความหวัง สิ้นสุดภัยแล้งในแคลิฟอร์เนีย</p><br><p class='caption-detail'>ในช่วงเวลาแห่งภัยแล้งอันยาวนานประชาชนและเกษตรกรอเมริกันต้องเผชิญกับวิกฤติขาดแคลนน้ำอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน แม้แต่ทะเลสาบชาสตาซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของอเมริกาก็แห้งขอดจนเกือ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เอลนีโญสร้างความหวัง สิ้นสุดภัยแล้งในแคลิ

ในช่วงเวลาแห่งภัยแล้งอันยาวนานประชาชนและเกษตรกรอเมริกันต้องเผชิญกับวิกฤติขาดแคลน...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ชาวโรมันโบราณสร้างสะพานส่งน้ำกันอย่างไร ?</p><br><p class='caption-detail'>ชาวโรมันใช้สะพานส่งน้ำ (aqueduct) ในการส่งน้ำอุปโภคบริโภคเข้าสู่เมืองขนาดใหญ่ ระบบสะพานส่งน้ำจะทำหน้าที่ดึงน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือทะเลสาบที่อาจจะอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปถึง 100 กิโลเมตร ระบบสะพานส...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ชาวโรมันโบราณสร้างสะพานส่งน้ำกันอย่างไร ?

ชาวโรมันใช้สะพานส่งน้ำ (aqueduct) ในการส่งน้ำอุปโภคบริโภคเข้าสู่เมืองขนาดใหญ่ ระ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>จำเป็นไหมที่ต้องล้างผลไม้ก่อนกิน ?</p><br><p class='caption-detail'>การล้างผลไม้ด้วยน้ำสะอาดสามารถชะล้างเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนเปลือกผลไม้ได้ถึงร้อยละ 99 ซึ่งรวมถึงพวกเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคหลายชนิด เช่น เชื้อแบคทีเรีย (แซลโมเนลลา, ลิสเตอเรีย และ อี.โคไล), โนโรไวรัส, อ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

จำเป็นไหมที่ต้องล้างผลไม้ก่อนกิน ?

การล้างผลไม้ด้วยน้ำสะอาดสามารถชะล้างเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนเปลือกผลไม้ได้ถึงร้อ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>น้ำขาดออกซิเจนได้ด้วยหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>ตำราเคมีบอกว่า องค์ประกอบทางเคมีของน้ำคือไฮโดรเจน 2 ส่วน บวกกับออกซิเจน 1 ส่วน แปลว่าน้ำต้องมีออกซิเจนเท่าเดิมตลอด แล้วน้ำจะขาดออกซิเจนได้อย่างไร ? โดยทั่วไปการที่เราบอกว่าน้ำขาดออกซิเจนหรือมีออกซิเจน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

น้ำขาดออกซิเจนได้ด้วยหรือ?

ตำราเคมีบอกว่า องค์ประกอบทางเคมีของน้ำคือไฮโดรเจน 2 ส่วน บวกกับออกซิเจน 1 ส่วน แ...