<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>จะเกิดอะไรขึ้น…หากสัตว์สังเคราะห์แสงได้ ?</p><br><p class='caption-detail'>พืชมีรงควัตถุสีเขียวที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้มาอยู่ในรูปของพลังงานเคมี (น้ำตาล) นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นทดลองวัดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงในทุ่งหญ้าและพบว่า พืชแปลง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

จะเกิดอะไรขึ้น…หากสัตว์สังเคราะห์แส

พืชมีรงควัตถุสีเขียวที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมเราถึงรู้สึกคันยิบๆ ตรงแผลที่กำลังหาย?</p><br><p class='caption-detail'>สาเหตุที่เรารู้สึกคันยิบๆ ตรงแผลนั้นเป็นเพราะว่ากระบวนการสมานแผลของร่างกายไปกระตุ้นเส้นประสาทรับความคันที่ผิวหนังชั้นนอก ผิวหนังของเรามีเส้นประสาทรับความรู้สึกอยู่มากมาย เช่น ความเย็น, ความร้อน, ความเ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมเราถึงรู้สึกคันยิบๆ ตรงแผลที่กำลังหาย

สาเหตุที่เรารู้สึกคันยิบๆ ตรงแผลนั้นเป็นเพราะว่ากระบวนการสมานแผลของร่างกายไปกระต...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมผิวหนังสีคล้ำถึงไม่ค่อยเป็นแผลไหม้แดด?</p><br><p class='caption-detail'>ผิวหนังสีคล้ำหรือสีแทนตามธรรมชาติเกิดจากรงควัตถุที่ชื่อว่า “เมลานิน” เมลานินในผิวหนังมีหน้าที่ดูดซับรังสีจากแสงแดด ป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวหนังถูกทำลาย ชาวแอฟริกันมีเมลานินในผิวหนังมากกว่าคนเ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมผิวหนังสีคล้ำถึงไม่ค่อยเป็นแผลไหม้แดด

ผิวหนังสีคล้ำหรือสีแทนตามธรรมชาติเกิดจากรงควัตถุที่ชื่อว่า “เมลานิน”...