<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์อินซูลินได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์อินซูลินโดยการนำเซลล์ยีสต์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมมาเลี้ยงในถังขนาดใหญ่เพื่อให้มันสังเคราะห์อินซูลิน จากนั้นอินซูลินที่ได้ ก็จะถูกนำมาผ่านการกรอง และทำให้แห้งจนได้อินซูลินบริ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์อินซูลินได้อย่างไ

นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์อินซูลินโดยการนำเซลล์ยีสต์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมมาเล...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>คนเรามีลายนิ้วเท้าต่างกันหรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>เรารู้ดีว่าคนเรามีลายนิ้วมือเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคนอื่น แล้วลายนิ้วเท้าล่ะ? ลายนิ้วเท้าของแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ต่างจากคนอื่นเช่นกัน ทั้งลายนิ้วมือและลายนิ้วเท้าจะเริ่มขึ้นรูปตั้งแต่ระยะ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

คนเรามีลายนิ้วเท้าต่างกันหรือไม่?

เรารู้ดีว่าคนเรามีลายนิ้วมือเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคนอื่น แล้วลายนิ้วเท้าล่ะ?...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ลายนิ้วมือหายไปได้หรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>รูปแบบเริ่มต้นของลายนิ้วมือนั้นถูกกำหนดโดยพันธุกรรม ครั้นตัวอ่อนเจริญเติบโต ลายนิ้วมือจะเปลี่ยนไปเนื่องจากการเติบโตของปลายนิ้วและการสร้างเส้นเลือด เส้นประสาท และเนื้อเยื่อยึดต่อ รายละเอียดเล็กๆ ก่อตัว...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ลายนิ้วมือหายไปได้หรือไม่?

รูปแบบเริ่มต้นของลายนิ้วมือนั้นถูกกำหนดโดยพันธุกรรม ครั้นตัวอ่อนเจริญเติบโต ลายน...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมบางคนดื่มแอลกอฮอล์แล้วหน้าแดง?</p><br><p class='caption-detail'>แพทย์จากมหาวิทยาลัยแดเจียนในประเทศเกาหลี ทำการวิจัยเกี่ยวกับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วหน้าแดง พบว่า จะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นสองเท่าถ้าดื่มเกิน 4 แก้วต่ออาทิตย์ ในขณะที่ผู้ที่ไม่มีอาการหน้...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมบางคนดื่มแอลกอฮอล์แล้วหน้าแดง?

แพทย์จากมหาวิทยาลัยแดเจียนในประเทศเกาหลี ทำการวิจัยเกี่ยวกับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์แ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมสุนัขถึงเป็นมิตรกับมนุษย์?</p><br><p class='caption-detail'>นักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริการะบุว่าสุนัขมีลักษณะนิสัยเป็นมิตรโดยธรรมชาติซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกมันกลายเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์ได้ สุนัขเลี้ยงที่เราพบเห็นกันทุกวันนี้ มีวิวัฒนาการมาจากสุนัขป่าเมื่อป...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมสุนัขถึงเป็นมิตรกับมนุษย์?

นักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริการะบุว่าสุนัขมีลักษณะนิสัยเป็นมิตรโดยธรรมชาติซึ่งอาจเป็...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>โรคอัลไซเมอร์ติดต่อทางเลือดได้จริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียของแคนาดา นำโดย ดร. ซ่ง เว่ยหง ค้นพบหลักฐานชิ้นแรกที่ชี้ว่าโรคอัลไซเมอร์อาจติดต่อกันทางการถ่ายเลือด รวมทั้งการปนเปื้อนของเลือดในอุปกรณ์ทางการแพทย์และการผ่าตัดได้ เ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

โรคอัลไซเมอร์ติดต่อทางเลือดได้จริงหรือ?

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียของแคนาดา นำโดย ดร. ซ่ง เว่ยหง ค้นพบหลักฐาน...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมผมจึงกลายเป็นสีขาว ?</p><br><p class='caption-detail'>สเต็มเซลล์ที่เป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์สร้างเม็ดสีจะค่อยๆ ตายลงเมื่อเราเริ่มมีอายุมากขึ้น (ตั้งแต่ช่วงวัย 20 ปีปลายๆ สำหรับผู้ชาย และ 30 ปีสำหรับผู้หญิง) บางคนอาจเริ่มมีผมสีเทาแซมขึ้นให้เห็นทั้งที่อาย...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมผมจึงกลายเป็นสีขาว ?

สเต็มเซลล์ที่เป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์สร้างเม็ดสีจะค่อยๆ ตายลงเมื่อเราเริ่มมีอา...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ผู้หญิงที่มีโรคทางพันธุกรรมสามารถมีลูกสุขภาพดีได้จริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>ตอนนี้ผู้หญิงทุกคนที่มีโรคทางพันธุกรรมสามารถมีลูกสุขภาพดีได้แล้ว วิธีใหม่ช่วยกำจัดยีนบกพร่องจากไมโทคอนเดรียของเซลล์ไข่ เปลี่ยนเป็นยีนสุขภาพดีจากผู้บริจาค เด็กจะเกิดมาไร้โรค แต่จะได้รับสารพันธุกรรมจากพ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ผู้หญิงที่มีโรคทางพันธุกรรมสามารถมีลูกสุข

ตอนนี้ผู้หญิงทุกคนที่มีโรคทางพันธุกรรมสามารถมีลูกสุขภาพดีได้แล้ว วิธีใหม่ช่วยกำจ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>WHAT'S ON</p><br><p class='caption-title'>6 งานวิจัยสุดเจ๋ง! เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0</p><br><p class='caption-detail'>บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดงานเปิดตัว 6 งานวิจัยสนับสนุนไทยแลนด์ 4.0 ที่ได้รับทุนจากโครงการ Institutional Links ซึ่งเป็นโครงการทุนวิจัยขนาดใหญ่ภายใต้ทุน Newton Fund...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

WHAT'S ON


WHAT'S ON

6 งานวิจัยสุดเจ๋ง! เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข

บริติช เคานซิล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดงานเปิดตัว 6 งานว...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ภาวะเสียชีวิตกะทันหันเกิดจากพันธุกรรมจริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>  ปัจจุบันวงการแพทย์ได้ระบุถึงสาเหตุของผู้ที่เสียชีวิตด้วยภาวะเสียชีวิตกะทันหันโดยไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อน หรือที่เรียกว่า Sudden unexpected death syndrome (SUDS) ว่าอาจเกิดจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ภาวะเสียชีวิตกะทันหันเกิดจากพันธุกรรมจริง

  ปัจจุบันวงการแพทย์ได้ระบุถึงสาเหตุของผู้ที่เสียชีวิตด้วยภาวะเสียชีวิตกะทันหันโ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เปลี่ยนปากไก่เป็นปากไดโนเสาร์</p><br><p class='caption-detail'>คณะนักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเยลและฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกา สร้างลูกไก่ที่มีปากเหมือนไดโนเสาร์ด้วยเทคนิคการดัดแปลงพันธุกรรมขั้นแรกนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาคของปากนกและสัตว์เ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เปลี่ยนปากไก่เป็นปากไดโนเสาร์

คณะนักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเยลและฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกา สร้างลูกไก่ที่มีป...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ยอดมนุษย์พันธุกรรมแบบใน Dead Pool มีจริงหรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>หากใครที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Dead Pool ที่กำลังเข้าฉายอยู่ในขณะนี้ เป็นเรื่องราวของตัวละครเอก “เวด” ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง ต่อมาเขาได้รับข้อเสนอจากองค์กรหนึ่งให้เข้าร่วมเป็นหนูดลองในโปรเจ็กต์เพิ่มพลังเห...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ยอดมนุษย์พันธุกรรมแบบใน Dead Pool มีจริงห

หากใครที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง Dead Pool ที่กำลังเข้าฉายอยู่ในขณะนี้ เป็นเรื่องราว...