<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>น่าทึ่ง! มีการค้นพบสโตนเฮนจ์ในป่าอะเมซอน</p><br><p class='caption-detail'>การลดลงของพื้นที่ป่าอะเมซอน ทำให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบภูมิสถานโบราณกว่า 450 แห่งเรียงรายอยู่ในป่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกปกคลุมด้วยพรรณไม้หนาทึบ ภูมิสถานดังกล่าวมีรูปร่างเป็นวงกลมคล้ายกับสโตนเฮนจ์ในอังกฤษ ภ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

น่าทึ่ง! มีการค้นพบสโตนเฮนจ์ในป่าอะเมซอน

การลดลงของพื้นที่ป่าอะเมซอน ทำให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบภูมิสถานโบราณกว่า 450 แห่งเร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ชนเผ่ามาไซกระโดดได้สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปจริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>ชนเผ่ามาไซอาศัยอยู่ในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา เมื่อเด็กหนุ่มชาวมาไซมีอายุถึงเกณฑ์เป็นนักรบ เขาจะต้องเข้าร่วมพิธีกรรมการเต้นรำกระโดด ในพิธีเต้นนี้ นักรบแห่งเผ่ามาไซจะยืนเขย่งส้นเท้าล้อมวงและ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ชนเผ่ามาไซกระโดดได้สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปจริ

ชนเผ่ามาไซอาศัยอยู่ในประเทศเคนยาและแทนซาเนีย ทวีปแอฟริกา เมื่อเด็กหนุ่มชาวมาไซมี...