<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เคยเห็นไหม? ต้นไม้หายากดูดพิษโลหะหนักออกจากดิน</p><br><p class='caption-detail'>ข่าวดีคือ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบพืชที่สามารถดูดโลหะหนักที่เป็นพิษ อย่างเช่นนิกเกิลออกจากดิน ส่วนข่าวร้ายคือ พืชชนิดนี้กำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ต้น Rinorea niccolifera ขึ้นอยู่บนเกาะลูซอนของ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เคยเห็นไหม? ต้นไม้หายากดูดพิษโลหะหนักออกจ

ข่าวดีคือ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบพืชที่สามารถดูดโลหะหนักที่เป็นพิษ อย่างเช่นนิกเกิลอ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พืชสามารถรับรู้ความเจ็บปวดได้หรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>ในช่วงทศวรรษ 1960 สายลับของซีไอเอที่ชื่อว่า คลีฟ แบกสเตอร์ ทดลองต่อเครื่องจับเท็จเข้ากับต้นไม้ เขาพบว่าเมื่อต้นไม้ถูกเอาไฟลนใต้ใบ หรือถูกตัดใบ เครื่องจับเท็จจะอ่านค่าตอบสนองได้เช่นเดียวกับที่อ่านได้จา...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พืชสามารถรับรู้ความเจ็บปวดได้หรือไม่?

ในช่วงทศวรรษ 1960 สายลับของซีไอเอที่ชื่อว่า คลีฟ แบกสเตอร์ ทดลองต่อเครื่องจับเท็...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>รู้ยัง? มีโครงการเก็บภาพจำลองสามมิติของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดด้วยนะ</p><br><p class='caption-detail'>โครงการดิจิทัลไลฟ์ (Digital Life) ตั้งพันธกิจสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลที่บรรจุภาพจำลองสามมิติของพืชและสัตว์จากทุกมุมโลก คณะนักวิทยาศาสตร์ในโครงการดิจิทัลไลฟ์มีเป้าหมายที่จะเก็บภาพจำลองสามมิติของสัตว์และพื...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

รู้ยัง? มีโครงการเก็บภาพจำลองสามมิติของสิ

โครงการดิจิทัลไลฟ์ (Digital Life) ตั้งพันธกิจสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลที่บรรจุภาพจำล...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>รู้จัก “ไกก้อน” นวัตกรรมจากสาหร่ายไก ช่วยฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สะอาดขึ้นได้!</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คิดค้นและพัฒนา “ไกก้อน” มาริโมะเมืองไทย นวัตกรรมสาหร่ายทรงกลมพันธุ์ไทยครั้งแรก ที่ได้รับการดัดแปลงรูปแบบจาก 2 องค์ประกอบสำคัญ คือ “เซลล์สาหร่ายไกใน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

รู้จัก “ไกก้อน” นวัตกรรมจากสา

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คิดค้นและพัฒนา “ไกก้อน” มาร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ยากล่าวสัจจะมีอยู่จริงหรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>ในโลกของภาพยนตร์ มักจะมีเรื่องของยาพูดความจริง ซึ่งทำให้คนที่ดื่มเข้าไปต้องคายความลับออกมาโดยที่ขัดขืนอะไรไม่ได้ ยาแบบนี้มีอยู่จริงหรือไม่? ยาที่ออกฤทธิ์ได้เหมือนยาพูดความจริงก็พอจะมีอยู่ ยากลุ่มนี้เป...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ยากล่าวสัจจะมีอยู่จริงหรือไม่?

ในโลกของภาพยนตร์ มักจะมีเรื่องของยาพูดความจริง ซึ่งทำให้คนที่ดื่มเข้าไปต้องคายคว...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ค้นพบสาหร่ายทะเลที่เก่าแก่ที่สุดในโลก!</p><br><p class='caption-detail'>คณะนักวิทยาศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งสวีเดนที่เมืองจิตรกูฏ ประเทศอินเดีย การวิเคราะห์ระบุว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทสาหร่ายสีแดง อายุของมันแสดงให้เห็นว่า สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อาจมีจุดกำเนิดเก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ค้นพบสาหร่ายทะเลที่เก่าแก่ที่สุดในโลก!

คณะนักวิทยาศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งสวีเดนที่เมืองจิตรกูฏ ประเทศอินเด...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พืชสามารถเลื้อยขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>ไม้เถาและไม้เลื้อยมีลักษณะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนพื้นป่า โดยมันจะเติบโตขยายกิ่งก้านสาขาออกไปจนกระทั่งพบโครงสร้างที่เหมาะสำหรับการปีนป่ายขึ้นไปให้ดอกของมันได้รับแสงสว่าง หากมันไม่เลื้อยขึ้นสูง ลำต้นขอ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พืชสามารถเลื้อยขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไร?

ไม้เถาและไม้เลื้อยมีลักษณะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนพื้นป่า โดยมันจะเติบโตขยายกิ่ง...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมสตรอว์เบอร์รีถึงมีสีแดง?</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อถึงฤดูร้อน สีของสตรอว์เบอร์รีสุกก็เปลี่ยนเป็นสีแดง สตรอว์เบอร์รีเปลี่ยนสีได้อย่างไร? สีแดงของสตรอว์เบอร์รีมาจากรงควัตถุที่มีชื่อว่า แอนโธไซยานิน เป็นรงควัตถุสร้างสีของพืชเช่นเดียวกับแคโรทีนที่ทำใ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมสตรอว์เบอร์รีถึงมีสีแดง?

เมื่อถึงฤดูร้อน สีของสตรอว์เบอร์รีสุกก็เปลี่ยนเป็นสีแดง สตรอว์เบอร์รีเปลี่ยนสีได...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>จะเกิดอะไรขึ้น…หากสัตว์สังเคราะห์แสงได้ ?</p><br><p class='caption-detail'>พืชมีรงควัตถุสีเขียวที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้มาอยู่ในรูปของพลังงานเคมี (น้ำตาล) นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นทดลองวัดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงในทุ่งหญ้าและพบว่า พืชแปลง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

จะเกิดอะไรขึ้น…หากสัตว์สังเคราะห์แส

พืชมีรงควัตถุสีเขียวที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์...