<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พืชสามารถเลื้อยขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>ไม้เถาและไม้เลื้อยมีลักษณะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนพื้นป่า โดยมันจะเติบโตขยายกิ่งก้านสาขาออกไปจนกระทั่งพบโครงสร้างที่เหมาะสำหรับการปีนป่ายขึ้นไปให้ดอกของมันได้รับแสงสว่าง หากมันไม่เลื้อยขึ้นสูง ลำต้นขอ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พืชสามารถเลื้อยขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไร?

ไม้เถาและไม้เลื้อยมีลักษณะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนพื้นป่า โดยมันจะเติบโตขยายกิ่ง...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมสตรอว์เบอร์รีถึงมีสีแดง?</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อถึงฤดูร้อน สีของสตรอว์เบอร์รีสุกก็เปลี่ยนเป็นสีแดง สตรอว์เบอร์รีเปลี่ยนสีได้อย่างไร? สีแดงของสตรอว์เบอร์รีมาจากรงควัตถุที่มีชื่อว่า แอนโธไซยานิน เป็นรงควัตถุสร้างสีของพืชเช่นเดียวกับแคโรทีนที่ทำใ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมสตรอว์เบอร์รีถึงมีสีแดง?

เมื่อถึงฤดูร้อน สีของสตรอว์เบอร์รีสุกก็เปลี่ยนเป็นสีแดง สตรอว์เบอร์รีเปลี่ยนสีได...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>จะเกิดอะไรขึ้น…หากสัตว์สังเคราะห์แสงได้ ?</p><br><p class='caption-detail'>พืชมีรงควัตถุสีเขียวที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้มาอยู่ในรูปของพลังงานเคมี (น้ำตาล) นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นทดลองวัดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงในทุ่งหญ้าและพบว่า พืชแปลง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

จะเกิดอะไรขึ้น…หากสัตว์สังเคราะห์แส

พืชมีรงควัตถุสีเขียวที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์...