ภัยแล้ง Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมมมอธ</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อราว 5,600 ปีที่แล้ว ประชากรแมมมอธกลุ่มสุดท้ายได้ตายลงบนเกาะนอกชายฝั่งอะลาสก้า การวิเคราะห์เผยให้เห็นว่าภาวะภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำดื่มเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ และเมื่อพูดถึงแมมมอธ… – จนถึง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมมมอธ

เมื่อราว 5,600 ปีที่แล้ว ประชากรแมมมอธกลุ่มสุดท้ายได้ตายลงบนเกาะนอกชายฝั่งอะลาสก...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ว้าว! เจดีย์น้ำแข็งบรรเทาภัยแล้ง</p><br><p class='caption-detail'>หากเกิดภัยแล้ง ก็เอาน้ำแข็งมาตั้งเตรียมไว้สิ นี่เป็นสูตรแก้ปัญหาภัยแล้งสำหรับแคว้นลาดักห์ในประเทศอินเดียที่ได้รางวัล Rolex Awards for Enterprise แคว้นลาดักห์ เป็นบริเวณที่ราบสูงอยู่ทางตอนเหนือของอินเด...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ว้าว! เจดีย์น้ำแข็งบรรเทาภัยแล้ง

หากเกิดภัยแล้ง ก็เอาน้ำแข็งมาตั้งเตรียมไว้สิ นี่เป็นสูตรแก้ปัญหาภัยแล้งสำหรับแคว...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>Did You Know? ภาวะโลกร้อนทำให้โลกหมุนเซสวนทาง</p><br><p class='caption-detail'>การละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลก ทำให้การกระจายตัวของมวลน้ำเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แกนหมุนของโลก เมื่อเทียบกับระนาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์เซไปในทางตรงกันข้ามจากเดิม นักวิทยาศาสตร์รู้ดีว่าแกนหมุนของโลกเลื่อนออกจา...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

Did You Know? ภาวะโลกร้อนทำให้โลกหมุนเซสว

การละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลก ทำให้การกระจายตัวของมวลน้ำเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แกนหม...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เอลนีโญสร้างความหวัง สิ้นสุดภัยแล้งในแคลิฟอร์เนีย</p><br><p class='caption-detail'>ในช่วงเวลาแห่งภัยแล้งอันยาวนานประชาชนและเกษตรกรอเมริกันต้องเผชิญกับวิกฤติขาดแคลนน้ำอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน แม้แต่ทะเลสาบชาสตาซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของอเมริกาก็แห้งขอดจนเกือ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เอลนีโญสร้างความหวัง สิ้นสุดภัยแล้งในแคลิ

ในช่วงเวลาแห่งภัยแล้งอันยาวนานประชาชนและเกษตรกรอเมริกันต้องเผชิญกับวิกฤติขาดแคลน...