<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>น่าทึ่ง! ถุงมือที่เปลี่ยนภาษามือเป็นภาษาพูดได้</p><br><p class='caption-detail'>หากเราไม่รู้ภาษามือ การสื่อสารกับผู้พิการเป็นใบ้ หูหนวกก็เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่นาวิด อะโซดี และโธมัส ไพรออร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คนจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันของสหรัฐอเมริกา ได้ประดิษฐ์ถุงมืออัจฉริยะ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

น่าทึ่ง! ถุงมือที่เปลี่ยนภาษามือเป็นภาษาพ

หากเราไม่รู้ภาษามือ การสื่อสารกับผู้พิการเป็นใบ้ หูหนวกก็เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ภาษามือเหมือนกันทั้งโลกหรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าภาษามือกำเนิดขึ้นที่ไหนและอย่างไร แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่ามนุษย์รู้จักใช้การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางในการสื่อสารมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้ว หรืออาจพูดได้ว่าภาษามือนั้นเก่าแก่ก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ภาษามือเหมือนกันทั้งโลกหรือไม่?

ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าภาษามือกำเนิดขึ้นที่ไหนและอย่างไร แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกัน...