ภูมิประเทศ Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>จริงหรือไม่ที่…ระดับน้ำขึ้นน้ำลงต่างกันถึง 16 เมตร?</p><br><p class='caption-detail'>อ่าวฟันดี (Bay of Fundy) ที่ตั้งอยู่ระหว่างรัฐนิวบรันส์วิกและรัฐโนวาสโกเทียของแคนาดาเป็นจุดที่เราจะเห็นน้ำขึ้นน้ำลงสูงที่สุดในโลก ระดับความสูงของน้ำขึ้นและน้ำลงอาจจะต่างกันได้สูงสุดถึง 16.3 เมตร ปรากฏ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

จริงหรือไม่ที่…ระดับน้ำขึ้นน้ำลงต่า

อ่าวฟันดี (Bay of Fundy) ที่ตั้งอยู่ระหว่างรัฐนิวบรันส์วิกและรัฐโนวาสโกเทียของแค...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ส่อง! ภาพวาด “ล่องหน” บนผนังถ้ำกัน</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อปี 2010 คณะนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและอังกฤษได้ค้นพบภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์บนผนังถ้ำในเทือกเขาแอลป์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส สิ่งที่พวกเขาเห็นคือลายเส้นขีดลากขนานไม่กี่เส้น แต่ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ส่อง! ภาพวาด “ล่องหน” บนผนังถ้ำกัน

เมื่อปี 2010 คณะนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและอังกฤษได้ค้นพบภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร...