<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>WHAT'S ON</p><br><p class='caption-title'>พัฒนาเด็กไทยสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยทักษะการคิดแบบ EF</p><br><p class='caption-detail'>“เด็ก คือ อนาคตของชาติ” หรือ “เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า” เป็นคำพูดที่คนทั่วไปมักจะใช้อยู่เป็นประจำ สะท้อนให้เห็นว่าอนาคตของประเทศจะพัฒนาไปในทิศทางใดนั้นขึ้นอยู่กับคุณภา...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

WHAT'S ON


WHAT'S ON

พัฒนาเด็กไทยสู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.

“เด็ก คือ อนาคตของชาติ” หรือ “เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พฤติกรรมลอกเลียนแบบการหาวเกิดจากอะไร?</p><br><p class='caption-detail'>การหาว เป็นพฤติกรรมที่มนุษย์มักจะทำต่อกันจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ได้ศึกษาพบว่า พฤติกรรมตอบสนองนี้เกิดขึ้นจากสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็น...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พฤติกรรมลอกเลียนแบบการหาวเกิดจากอะไร?

การหาว เป็นพฤติกรรมที่มนุษย์มักจะทำต่อกันจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งทีม...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมสุนัขถึงเป็นมิตรกับมนุษย์?</p><br><p class='caption-detail'>นักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริการะบุว่าสุนัขมีลักษณะนิสัยเป็นมิตรโดยธรรมชาติซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกมันกลายเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์ได้ สุนัขเลี้ยงที่เราพบเห็นกันทุกวันนี้ มีวิวัฒนาการมาจากสุนัขป่าเมื่อป...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมสุนัขถึงเป็นมิตรกับมนุษย์?

นักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริการะบุว่าสุนัขมีลักษณะนิสัยเป็นมิตรโดยธรรมชาติซึ่งอาจเป็...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมบางคนถึงไม่กล้าสบตาเวลาสนทนากัน?</p><br><p class='caption-detail'>เคยสงสัยไหมว่า เวลาที่เราพูดคุยกับบางคน ทำไมเขาถึงไม่กล้าสบตาเราตรงๆ แต่กลับเลือกที่จะมองไปทางอื่น มีงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการทดสอบกับอาสาสมัครจำนวน 26 คน โด...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมบางคนถึงไม่กล้าสบตาเวลาสนทนากัน?

เคยสงสัยไหมว่า เวลาที่เราพูดคุยกับบางคน ทำไมเขาถึงไม่กล้าสบตาเราตรงๆ แต่กลับเลือ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>มลภาวะทางแสงคืออะไร?</p><br><p class='caption-detail'>มลภาวะทางแสง (Light Pollution) คือแสงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ในเวลากลางคืน รวมถึงสภาวะของแสงที่สว่างจ้าจนเกินความจำเป็นจากการออกแบบติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ไม่เหมาะสม จนเกิดผลกระทบต่อมนุษย์สิ่งแ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

มลภาวะทางแสงคืออะไร?

มลภาวะทางแสง (Light Pollution) คือแสงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ในเวลากลางคืน รว...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>Top 5 ภาษาที่เรียนยากที่สุดในโลก?</p><br><p class='caption-detail'>ภาษาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ ภาษาได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกัน มีปฏิสัมพัน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

Top 5 ภาษาที่เรียนยากที่สุดในโลก?

ภาษาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ ภาษาได้...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>จับตา! ในอนาคตการแพร่ขยายของ”ซูเปอร์บั๊ก” จะรุนแรงมากขึ้น</p><br><p class='caption-detail'>สบู่ล้างมือ ที่มีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป หลายคนเชื่อในประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อเหล่านั้น ในขณะที่ความจริงแล้วมีแบคทีเรียจำนวนหนึ่งที่มีชีวิตรอดแม้จะใช้สารฆ่าเชื้...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

จับตา! ในอนาคตการแพร่ขยายของ”ซูเปอร

สบู่ล้างมือ ที่มีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>โรคอัลไซเมอร์ติดต่อทางเลือดได้จริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียของแคนาดา นำโดย ดร. ซ่ง เว่ยหง ค้นพบหลักฐานชิ้นแรกที่ชี้ว่าโรคอัลไซเมอร์อาจติดต่อกันทางการถ่ายเลือด รวมทั้งการปนเปื้อนของเลือดในอุปกรณ์ทางการแพทย์และการผ่าตัดได้ เ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

โรคอัลไซเมอร์ติดต่อทางเลือดได้จริงหรือ?

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียของแคนาดา นำโดย ดร. ซ่ง เว่ยหง ค้นพบหลักฐาน...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>จริงหรือไม่? การกินเนื้อทำให้บรรพบุรุษมนุษย์ก้าวข้ามข้อจำกัดของสมอง</p><br><p class='caption-detail'>ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกาชี้ว่า การเปลี่ยนเมนูและพฤติกรรมการกินอาหารของบรรพบุรุษมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมองมีขนาดใหญ่ขึ้น เนื้อสัตว์ดิบให้พ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

จริงหรือไม่? การกินเนื้อทำให้บรรพบุรุษมนุ

ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกาชี้ว่า การเปลี่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ของเหลวจาก “ไส้เดือน” รักษามะเร็งปอดได้จริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>ปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการพยายามคิดค้นวิทยาการใหม่ๆ ที่ไม่เคยหยุดนิ่งของเหล่านักวิจัย ซึ่งมีทั้งงานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างการทดลอง โดยมีวัต...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ของเหลวจาก “ไส้เดือน” รักษามะเร็งปอดได้จร

ปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการพยายามค...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>รู้หรือไม่? สมองของมนุษย์ทำงานต่างกันตามฤดูกาล</p><br><p class='caption-detail'>สมองของมนุษย์ทำงานต่างกันตามฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อน สมองจะใช้พลังงานมากกว่าในการเพ่งสมาธิ เมื่อเทียบกับฤดูหนาว และเมื่อพูดถึงสมอง… – สมองอาจจะยังคงทำงานต่อไปสักระยะหนึ่งเมื่อเสียชีวิต มีประมาณ 1 ใน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

รู้หรือไม่? สมองของมนุษย์ทำงานต่างกันตามฤ

สมองของมนุษย์ทำงานต่างกันตามฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อน สมองจะใช้พลังงานมากกว่าในการเพ่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมหลอดอาหารกับหลอดลมต้องอยู่ใกล้กัน ?</p><br><p class='caption-detail'>ปอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกวิวัฒนาการมาจากทางเดินอาหารที่แยกออกมา ดังนั้น เราจึงมีหลอดลมกับหลอดอาหารที่ใกล้กันจนแทบจะเป็นท่อเดียวกัน ตำแหน่งที่ใกล้กันเช่นนี้นำไปสู่ความเสี่ยงที่อาหารจะไหลลงไปผิดช่อ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมหลอดอาหารกับหลอดลมต้องอยู่ใกล้กัน ?

ปอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกวิวัฒนาการมาจากทางเดินอาหารที่แยกออกมา ดังนั้น เรา...