<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมบางคนถึงไม่กล้าสบตาเวลาสนทนากัน?</p><br><p class='caption-detail'>เคยสงสัยไหมว่า เวลาที่เราพูดคุยกับบางคน ทำไมเขาถึงไม่กล้าสบตาเราตรงๆ แต่กลับเลือกที่จะมองไปทางอื่น มีงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการทดสอบกับอาสาสมัครจำนวน 26 คน โด...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมบางคนถึงไม่กล้าสบตาเวลาสนทนากัน?

เคยสงสัยไหมว่า เวลาที่เราพูดคุยกับบางคน ทำไมเขาถึงไม่กล้าสบตาเราตรงๆ แต่กลับเลือ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>มลภาวะทางแสงคืออะไร?</p><br><p class='caption-detail'>มลภาวะทางแสง (Light Pollution) คือแสงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ในเวลากลางคืน รวมถึงสภาวะของแสงที่สว่างจ้าจนเกินความจำเป็นจากการออกแบบติดตั้งหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟที่ไม่เหมาะสม จนเกิดผลกระทบต่อมนุษย์สิ่งแ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

มลภาวะทางแสงคืออะไร?

มลภาวะทางแสง (Light Pollution) คือแสงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ในเวลากลางคืน รว...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>Top 5 ภาษาที่เรียนยากที่สุดในโลก?</p><br><p class='caption-detail'>ภาษาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ ภาษาได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกัน มีปฏิสัมพัน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

Top 5 ภาษาที่เรียนยากที่สุดในโลก?

ภาษาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ ภาษาได้...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>จับตา! ในอนาคตการแพร่ขยายของ”ซูเปอร์บั๊ก” จะรุนแรงมากขึ้น</p><br><p class='caption-detail'>สบู่ล้างมือ ที่มีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป หลายคนเชื่อในประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อเหล่านั้น ในขณะที่ความจริงแล้วมีแบคทีเรียจำนวนหนึ่งที่มีชีวิตรอดแม้จะใช้สารฆ่าเชื้...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

จับตา! ในอนาคตการแพร่ขยายของ”ซูเปอร

สบู่ล้างมือ ที่มีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>โรคอัลไซเมอร์ติดต่อทางเลือดได้จริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียของแคนาดา นำโดย ดร. ซ่ง เว่ยหง ค้นพบหลักฐานชิ้นแรกที่ชี้ว่าโรคอัลไซเมอร์อาจติดต่อกันทางการถ่ายเลือด รวมทั้งการปนเปื้อนของเลือดในอุปกรณ์ทางการแพทย์และการผ่าตัดได้ เ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

โรคอัลไซเมอร์ติดต่อทางเลือดได้จริงหรือ?

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียของแคนาดา นำโดย ดร. ซ่ง เว่ยหง ค้นพบหลักฐาน...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>จริงหรือไม่? การกินเนื้อทำให้บรรพบุรุษมนุษย์ก้าวข้ามข้อจำกัดของสมอง</p><br><p class='caption-detail'>ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกาชี้ว่า การเปลี่ยนเมนูและพฤติกรรมการกินอาหารของบรรพบุรุษมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมองมีขนาดใหญ่ขึ้น เนื้อสัตว์ดิบให้พ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

จริงหรือไม่? การกินเนื้อทำให้บรรพบุรุษมนุ

ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกาชี้ว่า การเปลี่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ของเหลวจาก “ไส้เดือน” รักษามะเร็งปอดได้จริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>ปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการพยายามคิดค้นวิทยาการใหม่ๆ ที่ไม่เคยหยุดนิ่งของเหล่านักวิจัย ซึ่งมีทั้งงานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างการทดลอง โดยมีวัต...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ของเหลวจาก “ไส้เดือน” รักษามะเร็งปอดได้จร

ปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการพยายามค...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>รู้หรือไม่? สมองของมนุษย์ทำงานต่างกันตามฤดูกาล</p><br><p class='caption-detail'>สมองของมนุษย์ทำงานต่างกันตามฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อน สมองจะใช้พลังงานมากกว่าในการเพ่งสมาธิ เมื่อเทียบกับฤดูหนาว และเมื่อพูดถึงสมอง… – สมองอาจจะยังคงทำงานต่อไปสักระยะหนึ่งเมื่อเสียชีวิต มีประมาณ 1 ใน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

รู้หรือไม่? สมองของมนุษย์ทำงานต่างกันตามฤ

สมองของมนุษย์ทำงานต่างกันตามฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อน สมองจะใช้พลังงานมากกว่าในการเพ่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมหลอดอาหารกับหลอดลมต้องอยู่ใกล้กัน ?</p><br><p class='caption-detail'>ปอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกวิวัฒนาการมาจากทางเดินอาหารที่แยกออกมา ดังนั้น เราจึงมีหลอดลมกับหลอดอาหารที่ใกล้กันจนแทบจะเป็นท่อเดียวกัน ตำแหน่งที่ใกล้กันเช่นนี้นำไปสู่ความเสี่ยงที่อาหารจะไหลลงไปผิดช่อ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมหลอดอาหารกับหลอดลมต้องอยู่ใกล้กัน ?

ปอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกวิวัฒนาการมาจากทางเดินอาหารที่แยกออกมา ดังนั้น เรา...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>จริงหรือไม่? มนุษย์นีแอนเดอร์ธัลสูญพันธุ์เพราะโรคจากมนุษย์สมัยใหม่</p><br><p class='caption-detail'>นักวิทยาศาสตร์เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลหลายทฤษฎี หนึ่งในทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดบอกไว้ว่า เมื่อมนุษย์สมัยใหม่ (Homo sapiens) และมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลได้พบกันเป็นครั้งแ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

จริงหรือไม่? มนุษย์นีแอนเดอร์ธัลสูญพันธุ์

นักวิทยาศาสตร์เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของมนุษย์นีแอนเดอร์ธัลหลายทฤษฎี หนึ่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>จำเป็นไหมที่ต้องล้างผลไม้ก่อนกิน ?</p><br><p class='caption-detail'>การล้างผลไม้ด้วยน้ำสะอาดสามารถชะล้างเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนเปลือกผลไม้ได้ถึงร้อยละ 99 ซึ่งรวมถึงพวกเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคหลายชนิด เช่น เชื้อแบคทีเรีย (แซลโมเนลลา, ลิสเตอเรีย และ อี.โคไล), โนโรไวรัส, อ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

จำเป็นไหมที่ต้องล้างผลไม้ก่อนกิน ?

การล้างผลไม้ด้วยน้ำสะอาดสามารถชะล้างเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนเปลือกผลไม้ได้ถึงร้อ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมเสียงนํ้าไหล “ซู่‹..ซู่‹…” ทำให้Œเรารู้สึกอยากฉี่?</p><br><p class='caption-detail'>  เมื่อได้ยินคนทำเสียง “ซู่‹..ซู่‹…” หรือเสียงนํ้าไหลจริงๆ หลายคนจะรู้สึกปวดท้องฉี่ เหตุผลข้Œอหนึ่งที่อธิบาย ปรากฏการณ์นี้คือ “การตอบสนองแบบวางเงื่อนไข” (conditioned reflex) กล่‹าวคือในเวลาที่เรากำลัง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมเสียงนํ้าไหล “ซู่‹..ซู่‹…” ทำให

  เมื่อได้ยินคนทำเสียง “ซู่‹..ซู่‹…” หรือเสียงนํ้าไหลจริงๆ หลายคนจะรู้สึกปวดท้อง...