<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>การหายใจที่เป็นอันตรายถึงชีวิต</p><br><p class='caption-detail'>มหานครหลายแห่งของโลกถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันมฤตยูที่เกิดจากการจราจร ถ่านหิน และโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้ชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่พบกันอันตรายที่ร้ายแรง เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ทราบดีว่าห...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

การหายใจที่เป็นอันตรายถึงชีวิต

มหานครหลายแห่งของโลกถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันมฤตยูที่เกิดจากการจราจร ถ่านหิน และโร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>การสูดโอโซนนั้นดีต่อปอดของเราจริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>  “ไปเที่ยวและสูดโอโซนให้เต็มปอดกันเถอะ!”  นี่คือคำกล่าวเชิญชวนไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้สดชื่นในวันหยุดพักผ่อน ซึ่งเชื่อว่าใครหลายๆ คนเมื่อได้ยินคำว่า “โอโซน’” อาจจะคิดว่าเป็นอากาศที่เต็มไปด้วยออกซิเจนบร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

การสูดโอโซนนั้นดีต่อปอดของเราจริงหรือ?

  “ไปเที่ยวและสูดโอโซนให้เต็มปอดกันเถอะ!”  นี่คือคำกล่าวเชิญชวนไปสูดอากาศบริสุทธ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมปลาบางชนิดถึงสามารถทนมลพิษได้ถึง 8,000 เท่า?</p><br><p class='caption-detail'>ตามปกติ ปลามัมมี่ช็อก (mummichog) เป็นปลาที่อ่อนไหวต่อมลพิษมาก ถ้าแหล่งน้ำที่อยู่อาศัย มีมลพิษแม้เพียงนิดเดียว มันก็จะตายทันที แต่คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสังเกตว่า มีประชากรปลามัมมี...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมปลาบางชนิดถึงสามารถทนมลพิษได้ถึง 8,00

ตามปกติ ปลามัมมี่ช็อก (mummichog) เป็นปลาที่อ่อนไหวต่อมลพิษมาก ถ้าแหล่งน้ำที่อยู...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ขยะมูลฝอยคืออะไร?</p><br><p class='caption-detail'>หากจะพูดถึงคำว่า ขยะมูลฝอย เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักกันดีว่ามันหมายถึงของเสีย สิ่งปฏิกูล สิ่งที่เป็นปัญหาที่ควรนำไปกำจัดทิ้ง ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยนี้ไม่ไ้ด้เป็นแค่หน้าที่ของคนกวาดถนน คนเก็บขยะ คนรดน้ำต้น...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ขยะมูลฝอยคืออะไร?

หากจะพูดถึงคำว่า ขยะมูลฝอย เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักกันดีว่ามันหมายถึงของเสีย สิ่งปฏ...