มัมมี่ Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมมัมมี่ถึงเป็นสีน้ำตาล?</p><br><p class='caption-detail'>สีน้ำตาลของมัมมี่เกิดจากธาตุเหล็กในร่างกายตามธรรมชาติ เมื่อดองศพ น้ำหนักของร่างกายจะลดลงมากกว่าร้อยละ 70 แต่ส่วนที่หายไปคือของเหลวเท่านั้น ทำให้แร่ธาตุในร่างกายเข้มข้นมากขึ้น จึงมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น เ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ทำไมมัมมี่ถึงเป็นสีน้ำตาล?

สีน้ำตาลของมัมมี่เกิดจากธาตุเหล็กในร่างกายตามธรรมชาติ เมื่อดองศพ น้ำหนักของร่างก...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>Did You Know? เสื้อผ้าของเอิตซี ถักมาจากหนังสัตว์ 5 ชนิด</p><br><p class='caption-detail'>การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์เผยว่า มนุษย์น้ำแข็งเอิตซี (Ötzi) มีเครื่องแต่งกายหนังสัตว์ที่ถักจากหนังสัตว์หลายชนิด บ่งชี้ได้ว่าเขาน่าจะเป็นนักปศุสัตว์ที่นิยมการล่าสัตว์ป่า ผลการศึกษาโดยคณะนักวิ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

Did You Know? เสื้อผ้าของเอิตซี ถักมาจากห

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์เผยว่า มนุษย์น้ำแข็งเอิตซี (Ötzi) มีเครื่องแ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เกิดอะไรขึ้นกับศพหลังจากฝังลงหลุมไปแล้ว?</p><br><p class='caption-detail'>หลังเสียชีวิต ผู้ตายมักถูกฝังภายในเวลา 1 สัปดาห์ แต่หากต้องการรักษาศพให้ยาวนานกว่านั้น ต้องเก็บศพในห้องที่อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส เพื่อยับยั้งกระบวนการเน่าสลาย การเปลี่ยนแปลงอย่างแรกของศพที่ฝัง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เกิดอะไรขึ้นกับศพหลังจากฝังลงหลุมไปแล้ว?

หลังเสียชีวิต ผู้ตายมักถูกฝังภายในเวลา 1 สัปดาห์ แต่หากต้องการรักษาศพให้ยาวนานกว...