<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พบซากมัมมี่สัตว์ยุคน้ำแข็งอายุกว่า 50,000 ปีในสภาพสมบูรณ์ที่แคนาดา</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อเร็วๆ นี้ คนงานเหมืองทองพบซากสัตว์หายาก เป็นซากมัมมี่สัตว์ยุคน้ำแข็งอายุกว่า 50,000 ปี จำนวน 2 ตัว ได้แก่ ลูกหมาป่ากับลูกวัวคาริบู โดยถูกขุดพบในดินแดนยูคอนของแคนาดา ในสภาพที่มีขน ผิวหนัง และเนื้อ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พบซากมัมมี่สัตว์ยุคน้ำแข็งอายุกว่า 50,000

เมื่อเร็วๆ นี้ คนงานเหมืองทองพบซากสัตว์หายาก เป็นซากมัมมี่สัตว์ยุคน้ำแข็งอายุกว่...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ตะลึง! มัมมี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกำลังเน่าเปื่อยกลายเป็นวุ้นสีดำเละๆ</p><br><p class='caption-detail'>Vivien Standen/Universidad de Tarapacá ผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ทำให้มัมมี่ชินชอโรกว่า 100 ตัวกำลังถูกแบคทีเรียย่อยสลายให้เน่าเปื่อยกลายเป็นวุ้นสีดำเละๆ ชินชอโรเป็นชนเผ่าล่าสัตว์–เก็บของป...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ตะลึง! มัมมี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกำลังเน

Vivien Standen/Universidad de Tarapacá ผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ทำให้มัมม...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมมัมมี่ถึงเป็นสีน้ำตาล?</p><br><p class='caption-detail'>สีน้ำตาลของมัมมี่เกิดจากธาตุเหล็กในร่างกายตามธรรมชาติ เมื่อดองศพ น้ำหนักของร่างกายจะลดลงมากกว่าร้อยละ 70 แต่ส่วนที่หายไปคือของเหลวเท่านั้น ทำให้แร่ธาตุในร่างกายเข้มข้นมากขึ้น จึงมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น เ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ทำไมมัมมี่ถึงเป็นสีน้ำตาล?

สีน้ำตาลของมัมมี่เกิดจากธาตุเหล็กในร่างกายตามธรรมชาติ เมื่อดองศพ น้ำหนักของร่างก...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>Did You Know? เสื้อผ้าของเอิตซี ถักมาจากหนังสัตว์ 5 ชนิด</p><br><p class='caption-detail'>การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์เผยว่า มนุษย์น้ำแข็งเอิตซี (Ötzi) มีเครื่องแต่งกายหนังสัตว์ที่ถักจากหนังสัตว์หลายชนิด บ่งชี้ได้ว่าเขาน่าจะเป็นนักปศุสัตว์ที่นิยมการล่าสัตว์ป่า ผลการศึกษาโดยคณะนักวิ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

Did You Know? เสื้อผ้าของเอิตซี ถักมาจากห

การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางพันธุศาสตร์เผยว่า มนุษย์น้ำแข็งเอิตซี (Ötzi) มีเครื่องแ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เกิดอะไรขึ้นกับศพหลังจากฝังลงหลุมไปแล้ว?</p><br><p class='caption-detail'>หลังเสียชีวิต ผู้ตายมักถูกฝังภายในเวลา 1 สัปดาห์ แต่หากต้องการรักษาศพให้ยาวนานกว่านั้น ต้องเก็บศพในห้องที่อุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส เพื่อยับยั้งกระบวนการเน่าสลาย การเปลี่ยนแปลงอย่างแรกของศพที่ฝัง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เกิดอะไรขึ้นกับศพหลังจากฝังลงหลุมไปแล้ว?

หลังเสียชีวิต ผู้ตายมักถูกฝังภายในเวลา 1 สัปดาห์ แต่หากต้องการรักษาศพให้ยาวนานกว...