<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ผลิตเซรุ่มแก้พิษงูกันอย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>พิษงูมีสารประกอบหลายชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของงู พิษงูแต่ละชนิดจึงออกฤทธิ์แตกต่างกัน บางชนิดออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ทำให้เหยื่อเป็นอัมพาต หรือชักหมดสติ บ้างก็เป็นพิษต่อระบบเลือด เข้าไปทำลายเม็ดเลือดแดง เป็น...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ผลิตเซรุ่มแก้พิษงูกันอย่างไร?

พิษงูมีสารประกอบหลายชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของงู พิษงูแต่ละชนิดจึงออกฤทธิ์แตกต่างกัน...