<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พบซากมัมมี่สัตว์ยุคน้ำแข็งอายุกว่า 50,000 ปีในสภาพสมบูรณ์ที่แคนาดา</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อเร็วๆ นี้ คนงานเหมืองทองพบซากสัตว์หายาก เป็นซากมัมมี่สัตว์ยุคน้ำแข็งอายุกว่า 50,000 ปี จำนวน 2 ตัว ได้แก่ ลูกหมาป่ากับลูกวัวคาริบู โดยถูกขุดพบในดินแดนยูคอนของแคนาดา ในสภาพที่มีขน ผิวหนัง และเนื้อ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พบซากมัมมี่สัตว์ยุคน้ำแข็งอายุกว่า 50,000

เมื่อเร็วๆ นี้ คนงานเหมืองทองพบซากสัตว์หายาก เป็นซากมัมมี่สัตว์ยุคน้ำแข็งอายุกว่...