ลม Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>คลื่นยักษ์เกิดขึ้นได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>คลื่นยักษ์ (freak waves หรือ rogue waves) เป็นชื่อเรียกคลื่นที่สูงเกิน 2 เท่าของคลื่นลูกอื่นในบริเวณเดียวกัน ปัจจุบันโครงการวิจัยอิสระหลายโครงการได้แสดงให้เห็นว่าคลื่นยักษ์ตามคำนิยามนี้สามารถเกิดขึ้นไ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

คลื่นยักษ์เกิดขึ้นได้อย่างไร?

คลื่นยักษ์ (freak waves หรือ rogue waves) เป็นชื่อเรียกคลื่นที่สูงเกิน 2 เท่าของ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>จริงหรือไม่? กังหันลมทำให้คนป่วยมากขึ้น</p><br><p class='caption-detail'>มีสารคดีอันหนึ่งที่รายงานถึงชาวบ้านที่คิดว่าตัวเองล้มป่วยเพราะมีกังหันลมตั้งใกล้บ้าน กังหันลมส่งผลร้ายต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ด้วยหรือ? เพราะอะไร ? เมื่อกังหันลมสูง 60 เมตร ปั่นตามแรงลมด้วยความเร็ว 150 ก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

จริงหรือไม่? กังหันลมทำให้คนป่วยมากขึ้น

มีสารคดีอันหนึ่งที่รายงานถึงชาวบ้านที่คิดว่าตัวเองล้มป่วยเพราะมีกังหันลมตั้งใกล้...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>กลไกอะไรทำให้ลูกโป่งแตก ?</p><br><p class='caption-detail'>ลูกโป่งแตกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนสังเกตเห็นรายละเอียดไม่ได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ 2 คน จากห้องปฏิบัติการฟิสิกส์สถิติ (Laboratoire de Physique Statistique) ณ กรุงปารีส จึงได้...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

กลไกอะไรทำให้ลูกโป่งแตก ?

ลูกโป่งแตกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนสังเกตเห็นรายละเอียดไม่ได้ด้วยตา...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>น้ำขาดออกซิเจนได้ด้วยหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>ตำราเคมีบอกว่า องค์ประกอบทางเคมีของน้ำคือไฮโดรเจน 2 ส่วน บวกกับออกซิเจน 1 ส่วน แปลว่าน้ำต้องมีออกซิเจนเท่าเดิมตลอด แล้วน้ำจะขาดออกซิเจนได้อย่างไร ? โดยทั่วไปการที่เราบอกว่าน้ำขาดออกซิเจนหรือมีออกซิเจน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

น้ำขาดออกซิเจนได้ด้วยหรือ?

ตำราเคมีบอกว่า องค์ประกอบทางเคมีของน้ำคือไฮโดรเจน 2 ส่วน บวกกับออกซิเจน 1 ส่วน แ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ร่างกายมนุษย์ทนความหนาวได้มากสุดเท่าไร?</p><br><p class='caption-detail'>ถึงจะสวมชุดกันหนาว ความหนาวเย็นเยือกแข็งก็ยังเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจของมนุษย์ รู้หรือไม่ว่าอากาศหนาวสามารถกัดทำลายปอดของเราได้ ผู้ใหญ่สุขภาพแข็งแรงสามารถวิ่งแก้ผ้าในอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียสได้อย่า...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ร่างกายมนุษย์ทนความหนาวได้มากสุดเท่าไร?

ถึงจะสวมชุดกันหนาว ความหนาวเย็นเยือกแข็งก็ยังเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจของมนุษย์...