วัคซีนมาลาเรีย Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>วัคซีนป้องกันมาลาเรียได้ 100% ผลิตมาจากอะไร?</p><br><p class='caption-detail'>ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียปีละ 400,000 คน คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทือบิงเงนในเยอรมนีจึงพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ขึ้นมา การทดลองในลิงและมนุษย์ปรากฏผลว่า หากได้รับตามปริมาณและระยะเวลาที่กำหนด...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

วัคซีนป้องกันมาลาเรียได้ 100% ผลิตมาจากอะ

ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียปีละ 400,000 คน คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยา...