<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>เคยเห็นมั้ย? ภาพแกะสลักวัวป่าสายพันธุ์โบราณอายุ 38,000 ปี</p><br><p class='caption-detail'>ในถ้ำทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ทีมคณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและสถาบันอื่นๆ ค้นพบแผ่นหินปูนแกะสลักที่เก่าที่สุดของยุโรปเท่าที่เคยค้นพบกันมา งานแกะสลักชิ้นนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 38,0...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

เคยเห็นมั้ย? ภาพแกะสลักวัวป่าสายพันธุ์โบร

ในถ้ำทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ทีมคณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอ...