<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>จับตา! ภารกิจมุ่งสู่อวกาศด้วยเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์</p><br><p class='caption-detail'>นักบินชาวสวิสตั้งเป้าขับเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์บินขึ้นไปแตะขอบฟ้าระดับชั้นสตราโตสเฟียร์ที่ความสูง 23 กิโลเมตร โดยไม่ต้องง้อน้ำมันแม้แต่หยดเดียว เมื่อเดือนกรกฎาคม 2016 เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์โซ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

จับตา! ภารกิจมุ่งสู่อวกาศด้วยเครื่องบินพล

นักบินชาวสวิสตั้งเป้าขับเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์บินขึ้นไปแตะขอบฟ้าระดับชั้นสต...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>WHAT'S ON</p><br><p class='caption-title'>ปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาเต็มดวง” พาดผ่านประเทศสหรัฐอเมริกา</p><br><p class='caption-detail'>หลังจากที่ประเทศไทยได้ชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อย่าง “จันทรุปราคาบางส่วน” ไปแล้วเมื่อช่วงวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางฝั่งตะวันตกเองก็กำลังจะเกิดปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาเต็มดวง” พาดผ่านประเทศสห...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

WHAT'S ON


WHAT'S ON

ปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาเต็มดวง” พาดผ่านปร

หลังจากที่ประเทศไทยได้ชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อย่าง “จันทรุปราคาบางส่วน” ไปแล้ว...