<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>มนุษย์ค้างคาวกับมนุษย์ตื่นเช้า สมองแล่นต่างกันนะ</p><br><p class='caption-detail'>มาใช้สมองให้เต็มที่ตามพฤติกรรมของคุณกันเถอะ! มีการวิจัยออกมายืนยันแล้วว่า ในช่วงเวลากลางวัน สมองของมนุษย์ค้างคาวกับสมองของมนุษย์ตื่นเช้าทำงานแตกต่างกัน โดยการสแกนสมองของมนุษย์ค้างคาวที่เข้านอนตอน 02:3...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

มนุษย์ค้างคาวกับมนุษย์ตื่นเช้า สมองแล่นต่

มาใช้สมองให้เต็มที่ตามพฤติกรรมของคุณกันเถอะ! มีการวิจัยออกมายืนยันแล้วว่า ในช่วง...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>โรคซึมเศร้าทำให้สมองแก่กว่าวัย</p><br><p class='caption-detail'>นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าโรคซึมเศร้าอาจทำให้คุณภาพความจำและทักษะความคิดเสื่อมก่อนวัยอันควร จากการวิจัยการทำงานของสมองและพบถึงสัญญาณที่เลวร้าย โรคซึมเศร้าเกี่ยวโยงกับปัญหาด้านพัฒนาการทางสติปัญญา และหากเป็...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

โรคซึมเศร้าทำให้สมองแก่กว่าวัย

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าโรคซึมเศร้าอาจทำให้คุณภาพความจำและทักษะความคิดเสื่อมก่อนวั...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ผู้หญิงมีครรภ์มีสมองแบบแม่</p><br><p class='caption-detail'>ในระหว่างตั้งครรภ์ สมองของผู้หญิงที่จะเป็นแม่จะเปลี่ยนแปลง ศูนย์กลางสำคัญในสมองหลายส่วนจะหดตัวเพื่อให้สมองทำงานในด้านการเห็นอกเห็นใจและการจำใบหน้าได้ดีขึ้น ในระหว่างตั้งครรภ์และคลอด เชื่อกันว่าแม่มือใ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ผู้หญิงมีครรภ์มีสมองแบบแม่

ในระหว่างตั้งครรภ์ สมองของผู้หญิงที่จะเป็นแม่จะเปลี่ยนแปลง ศูนย์กลางสำคัญในสมองห...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ออกกำลังกายไม่ใช่ดีแค่หุ่นเป๊ะแต่ยังดีต่อสมองด้วยนะ</p><br><p class='caption-detail'>การออกกำลังกายนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยให้สมองของคุณนั้นทำงานได้ดีขึ้น และชะลอความเสื่อมของสมองอีกด้วย รัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตีพิมพ์คู่มือแนะนำกิจกรรมเพื่อสุขภาพของอเมร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ออกกำลังกายไม่ใช่ดีแค่หุ่นเป๊ะแต่ยังดีต่อ

การออกกำลังกายนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง แต่ยังช่วยให้สมองของคุณนั้นทำ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำสมาธิแบบปล่อยจิตกระตุ้นสมองได้ดีกว่าทำสมาธิแบบกำหนดจิต?</p><br><p class='caption-detail'>นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออสโลได้สแกนสมองขณะที่กลุ่มตัวอย่างทำสมาธิ กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกเข้ามาในการศึกษานี้ทั้ง 14 คน เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำสมาธิ การทำสมาธิของกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็นสองแบบ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำสมาธิแบบปล่อยจิตกระตุ้นสมองได้ดีกว่าทำส

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออสโลได้สแกนสมองขณะที่กลุ่มตัวอย่างทำสมาธิ กลุ่มตัวอ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>สเตมเซลล์ของทารก สามารถช่วยรักษาแม่ได้จริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>สเตมเซลล์จากทารกในครรภ์เข้าสู่ร่างกายแม่ได้อย่างไร? แล้วสเตมเซลล์ที่หลุดเข้าไปในตัวแม่ สามารถช่วยซ่อมแซมอวัยวะที่บาดเจ็บได้หรือเปล่า? ในระหว่างการตั้งครรภ์ แม่และทารกจะมีการแลกเปลี่ยนเซลล์ระหว่างกันผ่...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

สเตมเซลล์ของทารก สามารถช่วยรักษาแม่ได้จริ

สเตมเซลล์จากทารกในครรภ์เข้าสู่ร่างกายแม่ได้อย่างไร? แล้วสเตมเซลล์ที่หลุดเข้าไปใน...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำความรู้จัก “อาการผีอำ” ในเชิงวิทยาศาสตร์</p><br><p class='caption-detail'>เคยไหม? ขณะนอนหลับอยู่ดีๆ แล้วรู้สึกไม่สบายตัว อึดอัดเหมือนมีใครมานั่งทับจนทำให้หายใจไม่ออก ขยับตัวหรือพูดไม่ได้ ตามความเชื่อของคนส่วนใหญ่ อาการเช่นนี้เรียกว่า “การถูกผีอำ” เชื่อกันว่าอากา...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำความรู้จัก “อาการผีอำ” ในเช

เคยไหม? ขณะนอนหลับอยู่ดีๆ แล้วรู้สึกไม่สบายตัว อึดอัดเหมือนมีใครมานั่งทับจนทำให้...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>คนเราสามารถอดอาหารได้นานกี่วัน?</p><br><p class='caption-detail'>เราทุกคนต่างรู้ดีว่าอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในชีวิต แล้วถ้าวันหนึ่งเราต้องไปอยู่ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ อยากรู้ว่าร่างกายของคนเราจะสามารถอดอาหารได้นานกี่วัน? แล้วกลไก...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

คนเราสามารถอดอาหารได้นานกี่วัน?

เราทุกคนต่างรู้ดีว่าอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในชีวิต แล้วถ้าวันหนึ่งเราต้อง...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>Did You Know? แค่ฝึกสมาธิก็ทำให้เซลล์สมองของเราเปลี่ยนแปลงได้</p><br><p class='caption-detail'>แต่เดิมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เซลล์สมองของคนเราที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดจะค่อยๆ เติบโตขึ้นและจะโตเต็มที่ในช่วงวัยหนุ่มสาว จากนั้นก็จะค่อยๆ เสื่อมลงในช่วงวัยชรา ล่าสุด ศาสตราจารย์ริชาร์ด เดวิดสัน นักวิจ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

Did You Know? แค่ฝึกสมาธิก็ทำให้เซลล์สมอง

แต่เดิมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เซลล์สมองของคนเราที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดจะค่อยๆ เ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>เทคโนโลยีแช่แข็งร่างมนุษย์ สามารถปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้จริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>เทคโนโลยีสมัยนี้มีความก้าวหน้าไปไกลมากถึงขั้นสามารถโกงความตายของมนุษย์ได้ โรเบิร์ต เอ็ททินเกอร์ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ได้คิดค้นเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า “Cryonics” ซึ่งเป็นการนำร่างของผู้เสียชีวิตมาแช่แข็...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

เทคโนโลยีแช่แข็งร่างมนุษย์ สามารถปลุกคนตา

เทคโนโลยีสมัยนี้มีความก้าวหน้าไปไกลมากถึงขั้นสามารถโกงความตายของมนุษย์ได้ โรเบิร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>คนเรานอนหลับทั้งที่ยังลืมตาได้หรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>ดวงตาสามารถเปิดลืมตาอยู่ได้ขณะหลับ แต่คนที่กำลังหลับจะไม่รู้สึกตัวว่าเห็นอะไรอยู่ การลืมตาขณะหลับเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อเปลือกตา ทำให้เปลือกตาเลื่อนเปิด ภาวะนี้เกิดขึ้นได้บ้...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

คนเรานอนหลับทั้งที่ยังลืมตาได้หรือไม่?

ดวงตาสามารถเปิดลืมตาอยู่ได้ขณะหลับ แต่คนที่กำลังหลับจะไม่รู้สึกตัวว่าเห็นอะไรอยู...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ยากล่าวสัจจะมีอยู่จริงหรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>ในโลกของภาพยนตร์ มักจะมีเรื่องของยาพูดความจริง ซึ่งทำให้คนที่ดื่มเข้าไปต้องคายความลับออกมาโดยที่ขัดขืนอะไรไม่ได้ ยาแบบนี้มีอยู่จริงหรือไม่? ยาที่ออกฤทธิ์ได้เหมือนยาพูดความจริงก็พอจะมีอยู่ ยากลุ่มนี้เป...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ยากล่าวสัจจะมีอยู่จริงหรือไม่?

ในโลกของภาพยนตร์ มักจะมีเรื่องของยาพูดความจริง ซึ่งทำให้คนที่ดื่มเข้าไปต้องคายคว...