<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนกฟลามิงโก…</p><br><p class='caption-detail'>รู้หรือไม่ว่านกฟลามิงโกตัวผู้มีท่าเต้นอย่างต่ำ 136 ท่าเพื่อพิชิตใจนกสาว นกตัวเมียจะเลือกตัวผู้จากการเต้น ยิ่งเต้นด้วยท่าที่ซับซ้อน ก็ยิ่งดึงดูดใจตัวเมีย ได้มาก และเมื่อพูดถึงนกฟลามิงโก้… นกฟลามิงโกมีพ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับนกฟลามิงโก…

รู้หรือไม่ว่านกฟลามิงโกตัวผู้มีท่าเต้นอย่างต่ำ 136 ท่าเพื่อพิชิตใจนกสาว นกตัวเมี...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>รู้ไหมว่านกสืบพันธุ์กันอย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>จะว่าไปแล้ว นกอาจเป็นสัตว์ที่มีพิธีกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์ที่ซับซ้อนที่สุดในอาณาจักรของสัตว์ มีทั้งร้องเพลง เต้นรำ และ “การทดสอบคุณสมบัติ” อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อให้ตัวเมียและตัวผู้มีโอกาสประเ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

รู้ไหมว่านกสืบพันธุ์กันอย่างไร?

จะว่าไปแล้ว นกอาจเป็นสัตว์ที่มีพิธีกรรมการจับคู่ผสมพันธุ์ที่ซับซ้อนที่สุดในอาณาจ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทุกคนต่างมี “ข้างที่ถนัด”</p><br><p class='caption-detail'>ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มักใช้ร่างกายข้างที่ถนัดในการทำงานต่างๆ แต่ในระยะหลังเราได้พบเห็นตัวอย่างมากมายว่าสัตว์อื่นก็เป็นเหมือนเรา คำถามที่สำคัญก็คือ ลักษณะพิเศษน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทุกคนต่างมี “ข้างที่ถนัด”

ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มักใช้ร่างกายข้างท...