สัตว์มีกระดูกสันหลัง Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทุกคนต่างมี “ข้างที่ถนัด”</p><br><p class='caption-detail'>ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มักใช้ร่างกายข้างที่ถนัดในการทำงานต่างๆ แต่ในระยะหลังเราได้พบเห็นตัวอย่างมากมายว่าสัตว์อื่นก็เป็นเหมือนเรา คำถามที่สำคัญก็คือ ลักษณะพิเศษน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทุกคนต่างมี “ข้างที่ถนัด”

ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มักใช้ร่างกายข้างท...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ค้นพบปลาฉลามชนิดใหม่เดินบนพื้นผิวทะเล</p><br><p class='caption-detail'>นักชีววิทยาทางทะเลพบเจอปลาฉลามสปีชีส์ใหม่ Hemiscylliumhalmahera ที่ชายฝั่งของประเทศอินโดนีเซีย ฉลามชนิดใหม่นี้กึ่งเดินกึ่งเลื้อยไปตามพื้นทะเลด้วยครีบที่มีลักษณะเหมือนใบพาย นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยส...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ค้นพบปลาฉลามชนิดใหม่เดินบนพื้นผิวทะเล

นักชีววิทยาทางทะเลพบเจอปลาฉลามสปีชีส์ใหม่ Hemiscylliumhalmahera ที่ชายฝั่งของประ...