สัตว์เลื้อยคลาน Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทุกคนต่างมี “ข้างที่ถนัด”</p><br><p class='caption-detail'>ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มักใช้ร่างกายข้างที่ถนัดในการทำงานต่างๆ แต่ในระยะหลังเราได้พบเห็นตัวอย่างมากมายว่าสัตว์อื่นก็เป็นเหมือนเรา คำถามที่สำคัญก็คือ ลักษณะพิเศษน...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทุกคนต่างมี “ข้างที่ถนัด”

ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มักใช้ร่างกายข้างท...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ผลิตเซรุ่มแก้พิษงูกันอย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>พิษงูมีสารประกอบหลายชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของงู พิษงูแต่ละชนิดจึงออกฤทธิ์แตกต่างกัน บางชนิดออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ทำให้เหยื่อเป็นอัมพาต หรือชักหมดสติ บ้างก็เป็นพิษต่อระบบเลือด เข้าไปทำลายเม็ดเลือดแดง เป็น...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ผลิตเซรุ่มแก้พิษงูกันอย่างไร?

พิษงูมีสารประกอบหลายชนิดขึ้นอยู่กับชนิดของงู พิษงูแต่ละชนิดจึงออกฤทธิ์แตกต่างกัน...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ตะลึง! กบสายพันธ์ุใหม่จมูกเหมือนหมู</p><br><p class='caption-detail'>นักวิทยาศาสตร์ พบกบสีม่วงสายพันธ์ุใหม่ จมูกเหมือนหมู อาศัยอยู่ใต้ดิน ที่บริเวณเทือกเขาฆาฏตะวันตก ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นกบที่พบได้ยากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อกบสายพันธ์ใหม่นี้ว่า Nas...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ตะลึง! กบสายพันธ์ุใหม่จมูกเหมือนหมู

นักวิทยาศาสตร์ พบกบสีม่วงสายพันธ์ุใหม่ จมูกเหมือนหมู อาศัยอยู่ใต้ดิน ที่บริเวณเท...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>งูปีนต้นไม้ได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>งูเลื้อยไปบนพื้นด้วยการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อตามยาวที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นจังหวะ อันจะทำให้เกิดแรงผลักให้ตัวงูเคลื่อนที่ไปข้างหน้า แผ่นเกล็ดใต้ท้องของงูจะเป็นแผ่นที่ยาวและกว้างกว่าเกล็ดส่วนอื่นๆ เ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

งูปีนต้นไม้ได้อย่างไร?

งูเลื้อยไปบนพื้นด้วยการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อตามยาวที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นจั...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมมูลของนกจึงเป็นสีขาว?</p><br><p class='caption-detail'>โดยมากมูลที่นกถ่ายออกมาจะแบ่งออกเป็นสองส่วน  ส่วนหนึ่งเป็นสีเขียวหรือน้ำตาล อีกส่วนมีสีขาวๆ ส่วนที่เป็นสีน้ำตาลก็คือกากอาหารที่เป็นมูลเหมือนมูลของสัตว์อื่นๆ ขณะที่ส่วนสีขาวคือปัสสาวะของนก ซึ่งออกมาในร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมมูลของนกจึงเป็นสีขาว?

โดยมากมูลที่นกถ่ายออกมาจะแบ่งออกเป็นสองส่วน  ส่วนหนึ่งเป็นสีเขียวหรือน้ำตาล อีกส...