<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมล้อรถในภาพยนตร์ถึงหมุนกลับหลัง ?</p><br><p class='caption-detail'>นับตั้งแต่สมัยแรกๆ ของยุคภาพยนตร์ ผู้ทำหนังก็สังเกตเห็นแล้วว่าภาพของล้อที่หมุนอยู่บนจอนั้นผิดปกติ ผู้ชมมักจะเห็นว่าล้อหรืออะไรก็ตามที่หมุนๆ ในภาพยนตร์กำลังหมุนวนไปในทางตรงข้ามกับที่ควรจะเป็น ปรากฏการณ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมล้อรถในภาพยนตร์ถึงหมุนกลับหลัง ?

นับตั้งแต่สมัยแรกๆ ของยุคภาพยนตร์ ผู้ทำหนังก็สังเกตเห็นแล้วว่าภาพของล้อที่หมุนอย...