หลุมเครเตอร์ Archives - Science Illustrated Thailand
<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>TECHNOLOGY</p><br><p class='caption-title'>กล้องแอบมองถ่ายภาพถ้ำใต้พื้นผิวดวงจันทร์</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อปี 2009 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานที่ชี้ว่าลึกลงใต้พื้นผิวของดวงจันทร์มีเครือข่ายถ้ำขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ นับแต่นั้นมา พวกเขาก็หาทางที่จะสำรวจถ้ำบนดวงจันทร์ ด้วยความหวังจะเอามันมาใช้เป็นที่ตั้งฐานปฏิบ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

TECHNOLOGY


TECHNOLOGY

กล้องแอบมองถ่ายภาพถ้ำใต้พื้นผิวดวงจันทร์

เมื่อปี 2009 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหลักฐานที่ชี้ว่าลึกลงใต้พื้นผิวของดวงจันทร์มีเคร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>จริงหรือไม่ที่ว่าอะแลสกาเต็มไปด้วย ทะเลสาบจากหลุมเครเตอร์</p><br><p class='caption-detail'>ในกูเกิลแมพเราจะเห็นภาคเหนือของรัสเซียและอะแลสกาเต็มไปด้วยหลุมกลมๆ ที่เหมือนหลุมเครเตอร์ หลุมพวกนี้เกิดจากการชนของอุกกาบาตจริงหรือ ? หลุมในอะแลสกาไม่ได้เกิดจากการชนของอุกกาบาต แต่คือร่องรอยของก้อนน้ำแ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

จริงหรือไม่ที่ว่าอะแลสกาเต็มไปด้วย ทะเลสา

ในกูเกิลแมพเราจะเห็นภาคเหนือของรัสเซียและอะแลสกาเต็มไปด้วยหลุมกลมๆ ที่เหมือนหลุม...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ด้านไกลของดวงจันทร์แตกต่างจากด้านใกล้หรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>การที่ดวงจันทร์มีคาบการหมุนรอบตัวเองเท่ากับคาบการโคจรรอบโลกเท่ากัน ทำให้มันหันด้านหนึ่งเข้าหาโลกตลอดเวลา ซึ่งเรียกว่า “ด้านใกล้” กับด้านที่หันหน้าออกจากโลก ซึ่งเรียกว่า “ด้านไกล” ดวงจันทร์ด้านใกล้มีพื...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ด้านไกลของดวงจันทร์แตกต่างจากด้านใกล้หรือ

การที่ดวงจันทร์มีคาบการหมุนรอบตัวเองเท่ากับคาบการโคจรรอบโลกเท่ากัน ทำให้มันหันด้...