<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พบหินจากยุคก่อกำเนิดแผ่นเปลือกโลกรอบอ่าวฮัดสัน</p><br><p class='caption-detail'>ขณะสำรวจชั้นหินแกรนิตเก่าแก่อายุ 2,700 ล้านปีรอบอ่าวฮัดสัน คณะนักธรณีวิทยา จากมหาวิทยาลัยออตตาวา ค้นพบหินที่มีไอโซโทป นีโอดายเมียม-142 ในสัดส่วนที่สูงกว่าในหินทั่วไป นีโอดายเมียม-142 เกิดจากการสลายตัว...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พบหินจากยุคก่อกำเนิดแผ่นเปลือกโลกรอบอ่าวฮ

ขณะสำรวจชั้นหินแกรนิตเก่าแก่อายุ 2,700 ล้านปีรอบอ่าวฮัดสัน คณะนักธรณีวิทยา จากมห...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พบโพรงแม็กมาอีกโพรงใต้ภูเขาไฟเยลโลว์สโตน</p><br><p class='caption-detail'>ใจกลางของอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน ในรัฐไวโอมิงสหรัฐอเมริกา คือ ภูเขาไฟยักษ์ (Supervolcano) ที่ใหญ่ที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ ข้างใต้ของภูเขาไฟยักษ์เยลโลว์สโตนลึกลงไปประมาณ 10 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกคือโ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พบโพรงแม็กมาอีกโพรงใต้ภูเขาไฟเยลโลว์สโตน

ใจกลางของอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน ในรัฐไวโอมิงสหรัฐอเมริกา คือ ภูเขาไฟยักษ์ (Su...