<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>เมื่อปล่อยหินบนยอดเขาสูง หินจะร่วงลงถึงพื้นเร็วกว่าที่ราบหรือไม่?</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อปล่อยหินบนยอดเขาสูง หินจะร่วงลงถึงพื้นเร็วกว่าที่ราบ เนื่องจากภูเขามีอากาศที่เบาบาง แรงต้านอากาศจึงน้อย แต่ถ้าไม่นับเรื่องแรงต้านอากาศแล้ว หินที่ปล่อยบนยอดเขาสูงจะร่วงช้ากว่าเพราะอยู่ห่างจากจุดศู...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

เมื่อปล่อยหินบนยอดเขาสูง หินจะร่วงลงถึงพื

เมื่อปล่อยหินบนยอดเขาสูง หินจะร่วงลงถึงพื้นเร็วกว่าที่ราบ เนื่องจากภูเขามีอากาศท...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พบหินจากยุคก่อกำเนิดแผ่นเปลือกโลกรอบอ่าวฮัดสัน</p><br><p class='caption-detail'>ขณะสำรวจชั้นหินแกรนิตเก่าแก่อายุ 2,700 ล้านปีรอบอ่าวฮัดสัน คณะนักธรณีวิทยา จากมหาวิทยาลัยออตตาวา ค้นพบหินที่มีไอโซโทป นีโอดายเมียม-142 ในสัดส่วนที่สูงกว่าในหินทั่วไป นีโอดายเมียม-142 เกิดจากการสลายตัว...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พบหินจากยุคก่อกำเนิดแผ่นเปลือกโลกรอบอ่าวฮ

ขณะสำรวจชั้นหินแกรนิตเก่าแก่อายุ 2,700 ล้านปีรอบอ่าวฮัดสัน คณะนักธรณีวิทยา จากมห...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>หินพัมมิซลอยน้ำได้จริงหรือ?</p><br><p class='caption-detail'>กระทั่งเด็กยังรู้ว่าหินจมน้ำ ยกเว้นก็แต่หินที่เรารู้จักกันดีในนาม “พัมมิซ” (pumice) เป็นหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งซึ่งมีรูพรุนสีออกเทาและมีน้ำหนักเบา เหตุผลที่พัมมิซเบามากนั้นเป็นเพราะว่ามันเต็มไปด้วยฟองอากา...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

หินพัมมิซลอยน้ำได้จริงหรือ?

กระทั่งเด็กยังรู้ว่าหินจมน้ำ ยกเว้นก็แต่หินที่เรารู้จักกันดีในนาม “พัมมิซ” (pumi...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมดินในภูมิภาคเขตร้อนถึงเป็นสีแดง?</p><br><p class='caption-detail'>ดิน คือผลผลิตสุดท้ายจากการแตกตัวของหินแข็ง เมื่อเวลาผ่านไปกระบวนการทางเคมี กายภาพ และชีวภาพจะค่อยๆ ผลิตชั้นดินขึ้นด้านบนของหินแข็ง ภูมิอากาศนั้นสำคัญยิ่งต่อการก่อเกิดดิน เพราะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมดินในภูมิภาคเขตร้อนถึงเป็นสีแดง?

ดิน คือผลผลิตสุดท้ายจากการแตกตัวของหินแข็ง เมื่อเวลาผ่านไปกระบวนการทางเคมี กายภา...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ส่อง! ภาพวาด “ล่องหน” บนผนังถ้ำกัน</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อปี 2010 คณะนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและอังกฤษได้ค้นพบภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์บนผนังถ้ำในเทือกเขาแอลป์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส สิ่งที่พวกเขาเห็นคือลายเส้นขีดลากขนานไม่กี่เส้น แต่ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ส่อง! ภาพวาด “ล่องหน” บนผนังถ้ำกัน

เมื่อปี 2010 คณะนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและอังกฤษได้ค้นพบภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ชาวโรมันโบราณสร้างสะพานส่งน้ำกันอย่างไร ?</p><br><p class='caption-detail'>ชาวโรมันใช้สะพานส่งน้ำ (aqueduct) ในการส่งน้ำอุปโภคบริโภคเข้าสู่เมืองขนาดใหญ่ ระบบสะพานส่งน้ำจะทำหน้าที่ดึงน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือทะเลสาบที่อาจจะอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปถึง 100 กิโลเมตร ระบบสะพานส...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ชาวโรมันโบราณสร้างสะพานส่งน้ำกันอย่างไร ?

ชาวโรมันใช้สะพานส่งน้ำ (aqueduct) ในการส่งน้ำอุปโภคบริโภคเข้าสู่เมืองขนาดใหญ่ ระ...