<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ส่อง! ภาพวาด “ล่องหน” บนผนังถ้ำกัน</p><br><p class='caption-detail'>เมื่อปี 2010 คณะนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและอังกฤษได้ค้นพบภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์บนผนังถ้ำในเทือกเขาแอลป์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส สิ่งที่พวกเขาเห็นคือลายเส้นขีดลากขนานไม่กี่เส้น แต่ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ส่อง! ภาพวาด “ล่องหน” บนผนังถ้ำกัน

เมื่อปี 2010 คณะนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและอังกฤษได้ค้นพบภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>ชาวโรมันโบราณสร้างสะพานส่งน้ำกันอย่างไร ?</p><br><p class='caption-detail'>ชาวโรมันใช้สะพานส่งน้ำ (aqueduct) ในการส่งน้ำอุปโภคบริโภคเข้าสู่เมืองขนาดใหญ่ ระบบสะพานส่งน้ำจะทำหน้าที่ดึงน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือทะเลสาบที่อาจจะอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปถึง 100 กิโลเมตร ระบบสะพานส...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

ชาวโรมันโบราณสร้างสะพานส่งน้ำกันอย่างไร ?

ชาวโรมันใช้สะพานส่งน้ำ (aqueduct) ในการส่งน้ำอุปโภคบริโภคเข้าสู่เมืองขนาดใหญ่ ระ...